Hoppa till innehåll

Ansökan om fortsatt tillstånd; tidsbegränsat uppehållstillstånd av kontinuerlig karaktär

Använd denna ansökan för att ansöka om fortsatt tillstånd, om du har beviljats ett kontinuerligt tidsbegränsat uppehållstillstånd (A) med någon av följande grunder: återflyttare, tidigare finsk medborgare, finländsk härkomst eller behov av internationellt skydd (du är kvotflykting, har fått flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande i samband med att du sökt asyl, uppehållstillstånd på grund av behovet av skydd eller individuella mänskliga orsaker) och du vill ansöka om fortsatt tillstånd på samma grund.

Om du har fått ett första uppehållstillstånd på grund av familjeband ska du ansöka om fortsatt tillstånd med ansökan OLE_JATKO_PS.

  • Förväntad behandlingstid

    8 månader

  • Avgift för pappersansökan

    430 €

Ansökan om fortsatt tillstånd på grund av finländsk härkomst

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla ett av de följande villkoren:

  • Du har tidigare varit finsk medborgare.
  • Du är avkomling till en infödd finsk medborgare.
    • Åtminstone en av dina föräldrar eller far- eller morföräldrar är eller har varit infödd finsk medborgare.

Din försörjning behöver inte vara tryggad.

 

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får fortsätta arbeta även under tiden som din ansökan om fortsatt tillstånd behandlas, om du lämnar in ansökan innan ditt föregående tillstånd går ut. Du får inte fortsätta arbeta om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd först efter att ditt föregående uppehållstillstånd har gått ut.

Allmänna bilagor

Observera:

Använd denna blankett om du fick ditt första uppehållstillstånd på grund av finländsk härkomst och ansöker om fortsatt tillstånd på samma grund. Om du fick ditt första uppehållstillstånd på någon annan grund men ansöker om fortsatt tillstånd på grund av finländsk härkomst, fyll i blanketten OLE_EN.

Ansökan om fortsatt tillstånd; tidsbegränsat uppehållstillstånd av kontinuerlig karaktär, OLE_JATKO_A

Fyll i en pappersansökan