Hoppa till innehåll
Våra tjänster

E-tjänsten kräver tillräckliga språk- och datakunskaper

Du kan i dag uträtta nästan alla ansöknings- och tillståndsärenden förknippade med immigration i e-tjänsten Enter Finland. När du fyller i en ansökan i e-tjänsten måste du endast besöka myndigheterna för att styrka din identitet och visa upp de dokument som du bifogat till din ansökan i original.

Enter Finland är endast tillgänglig på finska, svenska och engelska. Du måste alltså ha grundläggande kunskaper i åtminstone ett av dessa språk om du vill använda vår e-tjänst. För att du ska kunna använda denna självbetjäningskanal måste du dessutom ha grundläggande datakunskaper.

Om du inte har använt en dator tidigare ska du fylla i en pappersansökan

Du kan endast skapa ett personligt användarkonto, skydda kontot med ett lösenord och fylla i den elektroniska ansökan om du har en egen e-postadress och åtminstone grundläggande datakunskaper.

Om du fyller i ansökan i e-tjänsten ska även samtliga bilagor vara i elektroniskt format och du måste även senare kunna logga in i e-tjänsten Enter Finland för att följa behandlingen av ditt ärende hos myndigheten.

Vi har skapat anvisningar för hur dokument som bifogas till ansökan omvandlas till ett elektroniskt format och hur de sedan bifogas till den elektroniska ansökan. Svar på andra vanliga frågor hittar du på sidan "Anvisningar" i tjänsten och även tjänsten själv för dig vidare efter du har valt rätt typ av ansökan.

Om du inte tidigare har använt en dator är det dock bäst att fylla i en pappersansökan, eftersom ingen annan kan använda e-tjänsten Enter Finland för din del.

Om du lämnar in din ansökan i e-tjänsten binder du dig samtidigt till att följa ditt användarkonto

Om du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten delges du även eventuella begäranden om komplettering och besked om att beslutet är klart via ditt personliga användarkonto. Ingen annan än du själv känner till användarnamnet och lösenordet för ditt konto.

Om en utomstående person hjälper dig fylla i ansökan i e-tjänsten, ska du be honom eller henne att även visa dig hur du i fortsättningen kan använda tjänsten på egen hand. Detta är särskilt viktigt om du vet att du inte senare kan få hjälp – åtminstone av samma person – med att använda tjänsten.

Om du tycker att e-tjänsten är svår att använda lönar det sig att redan från första början fylla i en pappersansökan. Annars finns det risk för att du får ett negativt beslut för din ansökan endast för att du inte svarade i tid på begäranden om komplettering.