Att ansöka om asyl

När du kommer till Finland, meddela omedelbart gränskontrollmyndigheterna eller polisen att du vill ansöka om asyl.

Gränskontrollmyndigheten eller polisen registrerar dig som asylsökande och registrerar dina basuppgifter samt tar dina fingeravtryck, din underskrift och ditt foto. Dessa kallas biometriska kännetecken. Dessutom gör myndigheten de behövliga registerkontrollerna.

När en myndighet har tagit emot din asylansökan, placeras du på en förläggning.

Se vår video om handläggningen av asylansökan.