Hoppa till innehåll

Att ansöka om asyl

När du kommer till Finland, meddela omedelbart gränskontrollmyndigheterna eller polisen att du vill ansöka om asyl.

Gränskontrollmyndigheten eller polisen registrerar dig som asylsökande och registrerar dina basuppgifter samt tar dina fingeravtryck, din underskrift och ditt foto. Dessa kallas biometriska kännetecken. Dessutom gör myndigheten de behövliga registerkontrollerna.

När en myndighet har tagit emot din asylansökan, placeras du på en förläggning.

Se vår video om handläggningen av asylansökan.

Ansökan om asyl: Vuxna

1. Sökanden kommer till Finland

och meddelar gränskontroll- myndigheterna eller polisen att han eller hon vill söka asyl.

2. Gränskontroll- myndigheterna eller polisen registrerar sökanden som asylsökande, registrerar sökandens basuppgifter och tar sökandens fingeravtryck, underskrift och fotografi.

3. Sökanden placeras på en förläggning.

4. Migrationsverket bedömer om det ska fortsätta att behandla ansökan.

Om någon annan EU-medlemsstat är ansvarig för att behandla ansökan, prövas ansökan inte i Finland utan sökanden blir avvisad till den ansvariga medlemsstaten.

5. Migrationsverket kallar sökanden till asylsamtal.

6. Migrationsverket utfärdar antingen ett positivt eller negativt beslut.

Migrationsverket eller polisen delger sökanden beslutet.

7a. Positivt beslut:

Sökanden beviljas antingen internationellt skydd (asyl) eller alternativt skydd. Sökanden kan också beviljas uppehållstillstånd på annan grund. Sökanden flyttar till en kommun.

7b. Negativt beslut:

Asylsökanden måste lämna Finland. Sökanden kan ansöka om bidrag för frivillig återresa. Han eller hon kan även överklaga beslutet.

Ansökan om asyl: Barn utan vårdnadshavare

1. Sökanden kommer till Finland

och meddelar gränskontroll- myndigheterna eller polisen att han eller hon vill söka asyl.

2. Gränsbevaknings- myndigheterna eller polisen registrerar sökanden som asylsökande, registrerar sökandens basuppgifter och tar ett foto på sökanden. Om sökanden är över sex år gammal, registreras sökandens fingeravtryck. Om sökandens ålder gör det möjligt, bifogas också sökandens underskrift till ansökan.

3. Sökanden placeras på en förläggning.

4. Tingsrätten förordnar en företrädare för barnet.

4. Migrationsverket bedömer om det ska fortsätta att behandla ansökan.

Om en annan EU-medlemsstat är ansvarig för att behandla ansökan, prövas ansökan inte i Finland utan sökanden avvisas till den ansvariga medlemsstaten.

6. Migrationsverket begär ett utlåtande om barnets bästa av förläggningens socialarbetare.

7. Migrationsverket kallar sökanden och sökandens företrädare till ett asylsamtal.

8. Migrationsverket försöker hitta sökandens vårdnadshavare om det anses vara för barnets bästa.

9. Vid behov kan Migrationsverket utreda sökandens ålder med hjälp av en åldersundersökning.

6. Migrationsverket utfärdar antingen ett positivt eller negativt beslut.

Migrationsverket eller polisen delger sökanden beslutet.

7a. Positivt beslut:

Sökanden beviljas antingen internationellt skydd (asyl) eller alternativt skydd. Sökanden kan också beviljas uppehållstillstånd på annan grund. Sökanden flyttar till en kommun.

7b. Negativt beslut:

Asylsökanden måste lämna Finland. Innan en minderårig asylsökande återsänds, försäkrar polisen sig om att han eller hon tas emot i sitt hemland på ett lämpligt och tryggt sätt. Sökanden kan ansöka om stöd för frivillig återresa. Sökanden kan även överklaga beslutet.