Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband för barn med vårdnadshavare bosatt i Finland

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd för ett ogift barn under 18 år. Avsikten med att ansöka om uppehållstillstånd är att barnet ska flytta till Finland för att leva familjeliv tillsammans med sin vårdnadshavare.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 6 månader / fortsatt tillstånd 6 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 6 månader / fortsatt tillstånd 6 månader

 • Avgift för webbansökan

  240 €

 • Avgift för pappersansökan

  270 €

Vårdnadshavaren i Finland med uppehållstillstånd

Om ditt barn föds i Finland, ska du ansöka om uppehållstillstånd för honom eller henne inom tre månader från födelsen. Du måste ansöka om uppehållstillstånd för barnet även om du har ansökt om finskt medborgarskap för honom eller henne, eftersom barnet måste ha rätt att vistas i Finland.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller använd pappersblanketten.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Se till att du även uppfyller följande villkor:

Försörjningsförutsättning

Din försörjning är tryggad.

 • Din försörjning kan inte bygga på förmåner som betalas av samhället.
 • Försörjningen kan tryggas exempelvis med den i Finland bosatta anknytningspersonens löneinkomster eller inkomster från företagsverksamhet.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får inte börja arbeta förrän du har beviljats uppehållstillstånd.

Bilagor

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband för barn med vårdnadshavare bosatt i Finland, OLE_PH4

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland