Hoppa till innehåll
Tillfälligt skydd
                                                           Webbsidan uppdateras.

Andra uppehållstillstånd

Vilket slags tillstånd behöver du?

Om du är medborgare i Ukraina och har ett biometriskt pass, får du vistas i Finland och i övriga Schengenområdet (um.fi) visumfritt i högst 90 dagar. 

Om du vistas i Finland utan visum och vill arbeta, får du arbeta i vissa uppgifter. Läs mer om att arbeta utan uppehållstillstånd.

När 90 dagar har gått, behöver du ett uppehållstillstånd. 

Alternativ när du vill fortsätta din vistelse i Finland

Om du vill fortsätta din vistelse i Finland, har du flera alternativ.

1. Tillfälligt skydd

Du kan ansöka om tillfälligt skydd om du är medborgare i Ukraina. Om du är medborgare i något annat land, läs närmare om vem som kan beviljas tillfälligt skydd.

Observera följande om du ansöker om tillfälligt skydd:

 • Du kan börja arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna.
 • Vid registreringen hos polisen eller gränsmyndigheten skriver myndigheten ut ett intyg över inlämnad ansökan. Med intyget kan du visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Behåll intyget.
 • Det kostar ingenting att ansöka om tillfälligt skydd. 
 • I regel tar det cirka en vecka för Migrationsverket att avgöra en ansökan om tillfälligt skydd.
 • Alla tillstånd som beviljas på grund av tillfälligt skydd är giltiga till och med 4.3.2024.
 • Du kan även ansöka om asyl personligen hos polisen eller gränsmyndigheterna. Om du får tillfälligt skydd, avbryts behandlingen av din asylansökan för den tid ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är giltigt.

Läs mer

2. Annat uppehållstillstånd

Du kan ansöka om något annat uppehållstillstånd, om du har en grund för att få uppehållstillstånd. Till exempel familjeband, arbete eller studieplats i Finland kan vara sådana grunder.

Du kan använda ansökningsguiden som finns på vår webbplats för att hitta rätt ansökan om uppehållstillstånd som lämpar sig för just din situation.

Observera följande om du ansöker om uppehållstillstånd:

 • Du har inte rätt att arbeta förrän du får ett positivt beslut om uppehållstillstånd, förutom om du redan har rätt att arbeta till exempel med stöd av ett tidigare uppehållstillstånd eller på grund av tillfälligt skydd.
 • Ansökan om uppehållstillstånd är avgiftsbelagd. 
 • Ett första uppehållstillstånd beviljas i regel för högst ett år.
 • Den förväntade behandlingstiden för en ansökan hittar du på vår webbplats på den sida som berättar om den aktuella ansökan.
 • När du lämnar in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland, vistas du lagligen i Finland även om du inte omedelbart besöker ett serviceställe för att styrka din identitet. Vi rekommenderar emellertid att du bokar en tid vid ett serviceställe genast när du har lämnat in din ansökan i Enter Finland.

Har du redan uppehållstillstånd eller säsongsarbetsintyg?

Se våra anvisningar för olika situationer:

Du bor i Finland och har ett giltigt uppehållstillstånd

Om du bor i Finland och har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland, kan du fortsätta bo här som förut.

Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt uppehållstillstånd går ut. Då är din ansökan anhängig, du bor fortfarande lagligen i Finland och din rätt att arbeta kvarstår i enlighet med ditt gamla tillstånd. Om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd för sent, får du fortfarande bo i Finland lagligen tills beslutet om din ansökan om fortsatt tillstånd har vunnit laga kraft. Läs mer om att ansöka om fortsatt tillstånd.

Om du inte längre uppfyller förutsättningarna för det föregående tillståndet, kan du ansöka om tillfälligt skydd.

 • Läs om vem som kan få tillfälligt skydd.
 • Läs om hur du kan ansöka om tillfälligt skydd.

Ditt nuvarande uppehållstillstånd ska snart gå ut

Ansök om fortsatt tillstånd, om villkoren för det föregående uppehållstillståndet fortfarande uppfylls.

 • Om du till exempel fortsätter att arbeta på samma arbetsplats eller fortfarande har samma familjeband på grund av vilket ditt föregående uppehållstillstånd beviljades, lönar det sig att ansöka om fortsatt tillstånd. Läs mer om att ansöka om fortsatt tillstånd.

Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt föregående uppehållstillstånd går ut. Då är din ansökan anhängig, du bor fortfarande lagligen i Finland och din rätt att arbeta kvarstår. Om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd för sent, får du fortfarande bo i Finland lagligen tills beslutet om din ansökan om fortsatt tillstånd har vunnit laga kraft.

Om du lämnar in en ansökan om fortsatt tillstånd först efter att ditt föregående tillstånd har gått ut, har även rätten att arbeta enligt tillståndet upphört och du får inte arbeta. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Om du inte längre uppfyller villkoren för det föregående tillståndet, kan du ansöka om tillfälligt skydd. Läs om vem som kan få tillfälligt skydd.

Du har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd antingen i Ukraina eller i Finland

Om du har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina eller i Finland, kan du vänta på beslutet i Finland även om din visumfria period löper ut. 

Migrationsverket behandlar ansökningar om uppehållstillstånd från ukrainare som normalt. Läs mer om behandlingstider.

Du hann inte styrka din identitet i Ukraina

Om du lämnade in en ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina men hann inte styrka din identitet i Kiev förrän du reste till Finland, kan du styrka din identitet vid Migrationsverkets serviceställe. Boka en tid till ett serviceställe eller besök ett serviceställe för att köa med könummer. Läs mer om att uträtta ärenden vid ett serviceställe.

Du lämnade in din ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina och får ett positivt beslut

Om du lämnade in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland, kan du läsa beslutet i Enter Finland.

 • Ditt uppehållstillståndskort kan du hämta på Migrationsverkets serviceställe. Vi skickar dig e-post med instruktioner om hur man hämtar kortet.

Om du lämnade in en pappersansökan vid beskickningen i Ukraina:

 • Du kan hämta beslutet och ditt uppehållstillståndskort på Migrationsverkets serviceställe. Vi skickar dig e-post med instruktioner om hur man hämtar beslutet och kortet.

Du lämnade in din ansökan om uppehållstillstånd i Finland och får ett positivt beslut

Läs mer om delgivning av beslut.

Du har ansökt om uppehållstillstånd men får avslag

Om beslutet på din ansökan om uppehållstillstånd är negativt, kan du ansöka om tillfälligt skydd.

Vi har tillfälligt avbrutit utfärdandet av sådana negativa beslut som skulle innebära avlägsnande ur landet till Ukraina. I Finland ansvarar polisen för verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet. Polisen iakttar förbudet mot tillbakasändning i sin verksamhet. Polisen har informerat att polisen inte återsänder personer till Ukraina.

Du har ett giltigt intyg för säsongsarbete

Om du har kommit till Finland visumfritt, får du vistas i Finland så länge du har visumfria vistelsedagar kvar, alltså högst 90 dygn.

Din rätt att arbeta med stöd av säsongsarbetsintyget gäller 

 • så länge du har visumfria vistelsedagar kvar, eller
 • tills ditt säsongsarbetsintyg upphör att gälla.

Ditt säsongsarbetsintyg ska snart gå ut

Om ditt säsongsarbetsintyg eller dina visumfria vistelsedagar snart löper ut, kan du ansöka om tillfälligt skydd.

I tillfälligt skydd ingår en obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Om du ansöker om tillfälligt skydd medan ditt säsongsarbetsintyg fortfarande är i kraft, blir din rätt att arbeta obegränsad genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna.

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta.
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg om rätten att arbeta av polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi.

Läs mer om vem som kan få tillfälligt skydd.

Läs om hur du kan ansöka om tillfälligt skydd.

Du vill säsongsarbeta i Finland men har inte ansökt om ett uppehållstillstånd för säsongsarbete

För att kunna ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete måste man befinna sig utanför Finland. I Finland kan du ansöka om intyg för säsongsarbete, om du inte har ansökt om tillfälligt skydd, asyl eller något annat uppehållstillstånd. Om beslutet på din begäran om intyg är positivt, kan du ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete innan ditt intyg upphör att gälla. Läs mer om att ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete

Du kan ansöka om tillfälligt skydd. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

I tillfälligt skydd ingår en obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Om du ansöker om tillfälligt skydd medan ditt säsongsarbetsintyg fortfarande är i kraft, blir din rätt att arbeta obegränsad genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna.

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta.
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg om rätten att arbeta av polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi.

Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som beviljats av en annan EU-medlemsstat

Jag har redan fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i ett annat EU-land. Kan jag ansöka om tillfälligt skydd i Finland?

Du kan ansöka, men du kan endast få tillfälligt skydd i ett EU-land åt gången. Om du beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland, återkallas det uppehållstillstånd för tillfälligt skydd som beviljats av den andra EU-medlemsstaten.

Får jag arbeta i Finland om jag har fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i ett annat EU-land?

Nej. Ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som har beviljats av en annan EU-medlemsstat ger dig inte rätt att arbeta i Finland. Om du ansöker om tillfälligt skydd i Finland, får du börja arbeta genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. 

Jag har redan fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i ett annat EU-land. Kan jag få mottagningspenning i Finland?

Nej, då kan du inte få mottagningspenning. Du kan ansöka om mottagningspenning i Finland om du ansöker om tillfälligt skydd i Finland. Observera att du endast kan få tillfälligt skydd i ett EU-land åt gången. Om du beviljas uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland, återkallas det uppehållstillstånd för tillfälligt skydd som beviljats av den andra EU-medlemsstaten.

Vad händer om man får tillfälligt skydd när man också har sökt asyl?

Om du beviljas tillfälligt skydd och du har därtill sökt asyl, avbryter Migrationsverket behandlingen av din asylansökan. Behandlingen av din asylansökan avbryts för den tid då ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är giltigt.

När fortsätter Migrationsverket att behandla min asylansökan?

Efter att ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har gått ut, skickar Migrationsverket ett brev till dig för att fråga om du vill att verket fortsätter att behandla din asylansökan. 

 • Om du vill att Migrationsverket prövar din asylansökan, meddela Migrationsverket ditt svar senast den dag som anges i brevet. Då prövar Migrationsverket din ansökan enligt den ordinarie asylprocessen. Läs mer om att söka asyl
 • Om du inte vill att din asylansökan prövas eller om du inte svarar på Migrationsverkets brev senast den dag som anges i brevet, fattar Migrationsverket ett beslut om att din asylansökan förfaller. Beslutet om att din asylansökan förfaller kan inte överklagas. Detta nämns i beslutet.
 • Migrationsverket fattar ett beslut om att din asylansökan förfaller också när du återkallar din asylansökan eller lämnar Finland.

Andra situationer där din asylansökan tas upp till behandling

 • Din asylansökan behandlas under den tid det tillfälliga skyddet gäller, om grundad anledning framkommer.
 • Migrationsverket prövar din asylansökan också om ett ärende angående avlägsnande av dig ur landet blir anhängigt.

Om du redan har sökt asyl,

lönar det sig att ansöka om tillfälligt skydd. En ansökan om tillfälligt skydd behandlas mycket snabbare än en asylansökan. 

För att ansöka om tillfälligt skydd måste du besöka polisen eller gränsmyndigheterna och göra en separat ansökan där. Läs hur man gör under rubriken Så här ansöker du om tillfälligt skydd

Behandlingen av din asylansökan avbryts, om du beviljas tillfälligt skydd.