Hoppa till innehåll

Migrationsverket – för kunderna och samhället

Migrationsverket fattar beslut om ärenden som gäller immigration, asyl, flyktingskap och medborgarskap och svarar för driften av mottagningssystemet i Finland. Vi erbjuder kundorienterade och människocentrerade tjänster som främjar ett välfungerande samhälle och Finlands konkurrenskraft. Utöver myndighetstjänster av hög kvalitet producerar vi expert- och informationstjänster till stöd för det politiska beslutsfattandet samt för det nationella och internationella samarbetet. Vi ansvarar också för systemet för mottagande av personer som söker internationellt skydd, förvarsenheterna för utlänningar och Hjälpsystemet för offer för människohandel. Vi står under Inrikesministeriets och Arbets- och näringsministeriets styrning.

Vi har som mål att erbjuda Europas smidigaste tillståndstjänster och att driva en mottagningsverksamhet som är planmässig och effektiv. Vi förnyar ständigt vår verksamhet med framförhållning och utvecklar kundresorna inom invandring på ett målmedvetet och övergripande sätt tillsammans med andra aktörer.

Migrationsverket som arbetsgivare

Följ oss på sociala medier

Våra värderingar

 • Pålitlig
 • Öppen
 • Modig

Våra mål

 • Vår verksamhet håller hög kvalitet och vi agerar smidigt och förutsägbart.
 • Vi ger en utmärkt kundupplevelse.
 • Vi utvecklar och förnyar ständigt vår verksamhet.
 • Vi är aktiva och lösningsorienterade i olika nätverk.
 • Vi är en attraktiv arbetsplats som främjar de anställdas välbefinnande i arbetet.

Bekanta dig närmare med vår strategi: Migrationsverkets sammanfattning av organisationsstrategin 2023–2027

Migrationsverket

Migrationsverkets överdirektör leder och övervakar verkets verksamhet och dess utveckling. Vår verksamhet är uppdelad i tretton resultatenheter:

 • Avdelningen för internationellt skydd
 • Avdelningen för mottagningstjänster
 • Ekonomi- och förvaltningsenheten
 • Enheten för digitala tjänster
 • Enheten för informationstjänster och resultatstyrning
 • Enheten för rätts- och sakkunnigtjänster
 • Kommunikationsenheten
 • Kundrelationsenheten
 • Personalenheten
 • Säkerhetsenheten
 • Tillstånds- och medborgarskapsavdelningen
 • Tillsynsavdelningen
 • Staben

 

Mer information om våra uppgifter