Hoppa till innehåll

Förnyade ansökningar

Du kan lämna in en ny asylansökan om beslutet på din tidigare ansökan har vunnit laga kraft. Beslutet i ditt ärende har inte vunnit laga kraft, om du fortfarande kan överklaga det tidigare beslutet.

Så lämnar du in en ny ansökan

Du ska lämna in en ny ansökan omedelbart när det finns grund eller behov för det. Du kan meddela polisen eller gränskontrollmyndigheterna att du vill ansöka om asyl på nytt. Uppge genast dina nya asylgrunder och lämna samtidigt in alla eventuella tilläggsutredningar. Detta är viktigt eftersom Migrationsverket genomför en preliminär utredning på basis av dessa uppgifter och bedömer om din nya ansökan ska prövas eller inte.

Lämna in dina nya utredningar och uppge dina nya grunder omedelbart, eftersom Migrationsverket bedömer på basis av dessa om ett nytt asylsamtal ska hållas eller inte. Du ska inte vänta med att lämna in dina tilläggsutredningar eller med att berätta om dina nya grunder tills asylsamtalet hos Migrationsverket.

Du måste också ha någon orsak till att du inte tidigare har uppgett de nya grunderna. Orsaken måste vara sådan som du inte själv har kunnat påverka.

Kom ihåg att kontrollera din rätt att arbeta efter att du lämnat in din nya asylansökan.

Behandling av förnyade ansökningar

Migrationsverket genomför en preliminär prövning av alla nya asylansökningar.

Migrationsverket utreder de grunder som du uppgett och avgör om du ska kallas till ett nytt asylsamtal eller om ett beslut kan fattas i ditt ärende utan ett nytt asylsamtal.