Meny

Förnyade ansökningar

Du kan lämna in en ny asylansökan om beslutet på din tidigare ansökan har vunnit laga kraft. Beslutet i ditt ärende har inte vunnit laga kraft, om du fortfarande kan överklaga det tidigare beslutet.

Så lämnar du in en ny ansökan

Du kan meddela polisen eller gränskontrollmyndigheterna att du vill ansöka om asyl på nytt. Uppge genast dina nya asylgrunder och lämna samtidigt in de eventuella tilläggsutredningarna. Detta är viktigt eftersom Migrationsverket genomför en preliminär prövning på basis av dessa uppgifter och bedömer om du har nya asylgrunder eller nytt bevis.

Du ska inte vänta med att lämna in dina tilläggsutredningar eller med att berätta om dina nya grunder tills asylsamtalet hos Migrationsverket. Ett nytt asylsamtal hålls endast om du har uppgett sådana nya grunder eller lämnat in sådant nytt bevis som påverkar beslutet i ärendet.

Behandling av förnyade ansökningar

Migrationsverket genomför en preliminär prövning av alla nya asylansökningar.

Ett nytt asylsamtal förs om du vid inlämnandet av den nya ansökan har uppgett sådana nya asylgrunder eller sådan ny information som du inte uppgav i samband med din tidigare ansökan och under ditt första asylsamtal.

Om det inte finns nya grunder eller nytt bevis, får du ett beslut på att ärendet lämnas utan prövning.