Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Besök i Finland (visum)

Du behöver i regel ett visum om du vill besöka Finland till exempel som turist, för att träffa dina släktingar eller vänner eller om du deltar i en affärsresa eller konferens. Ett visum är ett inresetillstånd för en tillfällig, kortvarig vistelse i högst 90 dagar. Om du ska vistas i Finland av andra skäl, ska du ansöka om uppehållstillstånd.

Du behöver inget visum om du är medborgare i ett nordiskt land eller i en EU-stat. Du behöver inte heller något visum om du är medborgare i ett visumfritt land och har ett godkänt pass eller motsvarande resedokument.

Har du frågor om resande? Du hittar ofta ställda frågor och anvisningar på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Utrikesministeriet ansvarar för visumärenden

Du kan ansöka om visum utomlands hos en finländsk beskickning som är underställd utrikesministeriet. Beskickningen fattar även beslutet om att bevilja visum.

Information om visumansökan, giltighetstid och visumavgifter finns på utrikesministeriets webbplats.

Att arbeta i Finland

Du kan också behöva ett uppehållstillstånd om du arbetar i Finland under en kort tid (i högst 90 dagar). I vissa fall kan du arbeta utan uppehållstillstånd.

Om du kommer från ett land med visumtvång och ditt säsongsarbete pågår i mindre än tre månader, ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid en finsk beskickning.