Hoppa till innehåll

Flytta till en familjemedlem i Finland

Om du vill flytta till en familjemedlem i Finland, måste du ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Du får vistas i Finland i högst 90 dagar utan uppehållstillstånd. Du måste i regel ha ett visum.

Den familjemedlem som bor i Finland kallas för anknytningsperson. Anknytningspersonen kan inte lämna in en ansökan om uppehållstillstånd för dig, utan du måste själv fylla i ansökan.

En förutsättning för att uppehållstillståndet ska beviljas är att du lever ett familjeliv tillsammans med anknytningspersonen.

Vem som helst av dina släktingar kan inte vara en anknytningsperson, utan han eller hon måste vara din familjemedlem. Vilka som anses vara dina familjemedlemmar definieras i lagen. I Finland tolkas begreppet familj snävare än i många andra länder.

Familjemedlemmar till finska medborgare och andra än EU-medborgare är:

 • make eller maka
 • registrerad partner
 • sambo
 • vårdnadshavare till ett barn som är under 18 år gammalt
 • barn.

En person som du sällskapar med är inte en familjemedlem. Han eller hon kan dock beviljas uppehållstillstånd på annan grund.

Om du är EU-medborgare, behöver du inget uppehållstillstånd. Det finns också särskilda bestämmelser om EU-medborgares familjemedlemmar. Läs mer på sidan EU-registrering.

Innan du lämnar in din ansökan, se gärna inspelningen från vårt webbinarium om att söka uppehållstillstånd på grund av familjeband. I webbinariet diskuteras bland annat ansökan om uppehållstillstånd samt försörjningsförutsättningen och fortsatta tillstånd.

Ansök om uppehållstillstånd på grund av familjeband

Vilken ansökan du ska välja och vilka villkor du ska uppfylla när du ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband beror på

 • vilken slags relation du har till anknytningspersonen (om han eller hon är exempelvis din make eller maka eller ditt barn)
 • anknytningspersonens status (om han eller hon är finsk medborgare, har uppehållstillstånd i Finland eller har fått asyl i Finland).

Bekanta dig med villkoren och instruktionerna på sidorna för respektive ansökan. Om du är osäker på vilken ansökan du ska välja, ta hjälp av vår ansökningsguide.

Maken eller makan ansöker genom expressfilen

Om din make eller maka ansöker om uppehållstillstånd genom expressfilen och du ansöker samtidigt, kan du få uppehållstillstånd inom två veckor. Din make eller maka kan ansöka genom expressfilen, om han eller hon ansöker om

 • uppehållstillstånd för specialsakkunniga
 • ICT-uppehållstillstånd som specialist eller chef
 • uppehållstillstånd för ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå
 • EU-blåkort
 • uppehållstillstånd för tillväxtföretagare.

Välj den ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband som lämpar sig för dig. När din make eller maka har lämnat in sin ansökan, får du per e-post expressfilens sifferkod som du ska bifoga till din ansökan. Du måste skicka in din ansökan inom två dagar från det att din make eller maka har lämnat in sin ansökan.

Endast ansökningar som har lämnats in i Enter Finland kan behandlas i expressfilen. Läs mer på sidan Expressfilen.

Din försörjning måste i regel vara tryggad

En tryggad försörjning innebär att du har tillräckliga tillgångar för att försörja dig själv och din familj i Finland. Inkomsterna kan komma från lön, företagsinkomster, andra tillgångar eller pension.

Hur stor din inkomst måste vara beror på hur stor familjen är. Alla som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband behöver inte ha tryggad försörjning. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Ändrade familjeförhållanden

Om dina familjeförhållanden ändras under ansökningsprocessen, ska du meddela ändringarna till Migrationsverket. Meddela Migrationsverket om

 • ett barns födelse
 • ändringar i vårdnaden av barn
 • ingående av äktenskap
 • skilsmässa
 • dödsfall i familjen.

Instruktioner om hur du ska anmälan ändringarna hittar du på sidan Ändrade familjeförhållanden.

Du har rätt arbeta om du har fått ett uppehållstillstånd på grund av familjeband

Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeband, har du obegränsad rätt att arbeta och studera i Finland. Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av ett etablerat parförhållande, har du rätt att arbeta under vissa förutsättningar. Läs mer på sidan Rätt att arbeta.

Så ansöker du om ditt första uppehållstillstånd på grund av familjeband

Med D-visum kan du resa in i Finland genast när du har beviljats uppehållstillstånd

Du kan ansöka om D-visum om din make eller maka eller vårdnadshavare ansöker om ett av följande uppehållstillstånd: 

Du kan ansöka om D-visum också om din familjemedlem redan bor i Finland och har ett av dessa uppehållstillstånd.

Förbered dig på livet i Finland