Hoppa till innehåll

Främlingspass

Du får alltid ett främlingspass, om

 • du har fått uppehållstillstånd i Finland på grund av alternativt skydd
 • du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, men inget giltigt resedokument.

Dessutom kan du beviljas ett främlingspass enligt myndighetens bedömning, om

 • du inte kan få ett pass av myndigheterna i ditt hemland
 • du är statslös
 • det finns andra särskilda skäl att bevilja dig ett främlingspass, som till exempel
  • att du måste resa till ditt hemland för att få ditt nationella pass
  • att du inte har kunnat skaffa ett nationellt pass trots att du försökt.
 • du när du ansöker om uppehållstillstånd uppfyller de övriga villkoren för beviljande av uppehållstillstånd och ditt nationella pass har gått ut under asylprocessen och du kan av grundad anledning inte förlänga giltighetstiden för ditt pass utan att resa till ditt hemland eller ditt hemlands beskickning i utlandet.

Gör din ansökan personligen på Migrationsverkets serviceställe

Gör en ansökan om främlingspass personligen på ett av Migrationsverkets serviceställen. Varje sökande måste lämna in en egen ansökan, oavsett hans eller hennes ålder. Du kan inte fylla i ansökningsblanketten i förväg, utan personalen skriver ut en blankett som du måste skriva under.

Ta med dig

 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären
 • en skriftlig utredning om varför du ansöker om ett främlingspass
 • ett identitetsbevis.

Du måste betala behandlingsavgiften samtidigt som du lämnar in ansökan. Om du tidigare har beviljats ett främlingspass, ska det bifogas till ansökan, om det bara är möjligt. Det tidigare främlingspasset ska lämnas till Migrationsverket före det nya främlingspasset överlämnas.

En minderårig sökande behöver vårdnadshavarnas eller den lagliga företrädarens samtycke.

Ansök om ett nytt pass tre månader innan det tidigare går ut

Kom ihåg att ansöka om ett nytt främlingspass medan det föregående är giltigt. Ansök om ett nytt främlingspass ungefär tre månader innan giltighetstiden för passet går ut.

Du ska boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen för att lämna in en ansökan. En del av serviceställena är mycket upptagna och lediga tider finns att få först mycket senare. Därför är det viktigt att boka en tid i god tid.

Om det är möjligt, ska du bifoga till din ansökan främlingspasset som tidigare har beviljats dig. Det tidigare främlingspasset måste återlämnas till Migrationsverket innan du kan få ett nytt pass.

Ett främlingspass kan vara i kraft högst 5 år.

Delgivning av beslut

Migrationsverket skickar beslutet per post som rekommenderat brev eller med mottagningsbevis till den adress som du har angett. Om beslutet är positivt, får du samtidigt ditt främlingspass. Tiden för sökande av ändring börjar löpa från det att du fick del av beslutet. Hämta försändelsen snarast möjligt när du har fått en ankomstavi per post. Av ankomstavin framgår var du ska hämta försändelsen och när du senast ska hämta den. Se ett exempel på en ankomstavi (pdf).

På postkontoret ska du visa upp en identitetshandling. Kontrollera vilka identitetshandlingar Posten godkänner på Postens webbplats.

Om du inte har en identitetshandling som Posten godkänner, kan du ge fullmakt åt någon annan som har en sådan identitetshandling.

Mer information om fullmakten och en färdig fullmaktsblankett finns på Postens webbplats.

Främlingspassets pärm

Främlingspass