Hoppa till innehåll

Främlingspass

Du får alltid ett främlingspass, om

 • du har fått uppehållstillstånd i Finland på grund av alternativt skydd eller
 • du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd men saknar ett giltigt resedokument.

Främlingspass kan beviljas för högst fem år.

 • Förväntad behandlingstid

  5 månader

 • Avgift för pappersansökan

  44 €

  Nytt dokument som ges i stället för ett förkommet dokument

  170 €

Migrationsverket kan efter prövning bevilja främlingspass också av andra skäl

Vi kan bevilja dig främlingspass om du har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland och

 • om du inte kan få pass av en myndighet i ditt medborgarskapsland
 • om du är statslös
 • om medborgarskapslandets beskickning i Finland inte kan bevilja dig pass
 • om du måste resa till ditt hemland eller hemlandets beskickning utomlands för att få ett pass från ditt medborgarskapsland
 • om du har försökt skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland men har inte fått det 
  • Du beviljas inte ett nytt främlingspass, om du inte har ansökt om ett pass från ditt medborgarskapsland under giltighetstiden för ditt tidigare främlingspass och om du inte tänker ansöka om det.
  • Du kan ansöka om främlingspass på nytt, om du ska skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland och de handlingar som krävs för att skaffa passet utanför Finland.
 • om du ansöker om uppehållstillstånd och uppfyller villkoren för uppehållstillståndet, men det pass som ditt medborgarskapsland har utfärdat har gått ut i Finland under behandlingen av din asylansökan.
  • Det får inte krävas att du skaffar dig ett hemlandspass medan din asylansökan är under behandling.

Vi behandlar alla ansökningar om främlingspass individuellt. Giltighetstiden för ett främlingspass beror på den individuella prövningen.

 • Om du har status som alternativt skyddsbehövande i Finland, kan du få ett främlingspass som är giltigt i fem år.
 • Om du har fått uppehållstillstånd i Finland på någon annan grund, kan giltighetstiden för ditt främlingspass vara kortare. Giltighetstiden kan vara kortare till exempel därför att du har möjlighet att skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland. Du får ett främlingspass så att du kan resa för att skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland.

I följande fall kan du inte beviljas främlingspass

Du kan inte beviljas ett nytt främlingspass till exempel i följande fall:

 • Du har inte ansökt om ett pass från ditt medborgarskapsland under giltighetstiden för ditt tidigare främlingspass och du tänker inte ansöka om det.
  • Du kan ansöka om främlingspass på nytt, om du ska skaffa dig ett pass från ditt medborgarskapsland och de handlingar som krävs för att skaffa passet utanför Finland.  
 • Du har inte ett giltigt uppehållstillstånd.

Om ditt främlingspass förkommer eller skadas

 • Om ditt främlingspass förkommer eller blir stulet i Finland, gör en anmälan till polisen (poliisi.fi). Ansök om ett nytt främlingspass hos Migrationsverket.
 • Om ditt främlingspass förkommer, blir stulet eller skadas utomlands, kontakta den finska beskickningen i landet.
  • Beskickningen kan bevilja dig ett främlingspass för högst en månad så att du kan resa tillbaka till Finland.
 • Om ditt främlingspass skadas, ansök om ett nytt främlingspass hos Migrationsverket.

Så ansöker du om främlingspass

Muukalaispassin kannet