Hoppa till innehåll

Hälso- och sjukvårdstjänster

Den förläggning där du är inskriven ansvarar för din hälso- och sjukvård.

Asylsökandens hälso- och sjukvårdstjänster ordnas och produceras av förläggningen och av aktörer utanför förläggningen. Varje förläggning har en hälsovårdare eller sjukskötare som hänvisar dig till en läkare vid behov.

När du flyttar till en förläggning för första gången har du möjlighet att göra en hälsoundersökning. Målet med hälso- och sjukvården är att förebygga sjukdomar och att hjälpa dig att må så bra som möjligt både fysiskt och psykiskt.

Vuxna asylsökande har rätt till akut och nödvändig vård. Minderåriga asylsökande får hälso- och sjukvårdstjänster på samma grunder som barn som har en hemkommun i Finland.