Hoppa till innehåll

Språkanalys

Migrationsverket kan låta göra en språkanalys, om du inte har lagt fram någon tillförlitlig utredning om din identitet. Syftet med språkanalysen är att säkerställa att du kommer från det område som du uppger dig komma från.

Om Migrationsverket beslutar att låta göra en språkanalys i ditt fall, får du en skriftlig inbjudan till ett möte och denna anvisning som bilaga.

Vanligtvis finns det ingen tolk på plats i mötet, så läs den här anvisningen noggrant.

Hur går en språkanalys till?

Migrationsverket bokar en tid åt dig och inbjuder dig till ett möte. Under mötet spelar Migrationsverkets tjänsteman in ditt tal i cirka 20 minuter.

Anvisningar om språkanalys

  • Migrationsverkets tjänsteman berättar för dig när inspelningen börjar. Tjänstemannen kan inte tala medan inspelningen pågår.
  • Tala fritt i cirka 20 minuters tid. Du kan till exempel tala om mat, hobbyer, naturen, resan till Finland, ditt hem, högtiderna i ditt hemland, idrott och familj.
  • Uppge inte några personliga uppgifter, såsom ditt namn eller dina familjemedlemmars namn eller orsaken till varför du söker asyl.
  • Migrationsverkets tjänsteman berättar för dig när inspelningen tar slut.

Vad händer efter språkanalysen?

Efter mötet lämnar Migrationsverket in inspelningen till sakkunniga som analyserar ditt tal. Efter detta får Migrationsverket ett skriftligt svar med analysresultatet.

Om språkanalysens resultat strider mot vad du tidigare har berättat om din hemort, ska Migrationsverket höra dig antingen muntligen eller skriftligen. Då får du ge din egen förklaring till saken.

Kundanvisningar på olika språk