Pressmeddelanden

Få ansökningar om asyl under coronaviruspandemin
Pressmeddelande 15.5.2020 11.58
Karantänen i Esbo förläggning upphör
Pressmeddelande 15.5.2020 11.38
Migrationsbibliotekets verksamhet upphör
Pressmeddelande 7.2.2020 12.53
Verksamheten vid Raumo förläggning läggs ner
Pressmeddelande 2.12.2019 13.31
Verksamheten vid Paihola förläggning läggs ner
Pressmeddelande 26.11.2019 9.40
Migrationsverket går igenom cirka 500 asylbeslut
Pressmeddelande 22.11.2019 11.00