Hoppa till innehåll

Besök vid servicestället

Förbered dig inför ditt besök med hjälp av anvisningarna nedan. Anvisningar om tidsbokning hittar du på sidorna Tidsbokning och Att uträtta ärenden på ett serviceställe.

Att uträtta ärenden vid finska beskickningar

Besök Utrikesministeriets webbplats eller beskickningarnas egna webbsidor för att få information om hur du uträttar ärenden vid finska ambassader och konsulat: finlandabroad.fi

Ansöker du om uppehållstillstånd? Så förbereder du dig för att besöka Migrationsverkets serviceställe

 

Boka en tid på förhand
på adressen migri.fi/boka-tid

 

Om du lämnade in en webbansökan, ta med följande till servicestället:

  • ditt pass

  • ett passfoto eller en elektronisk bildkod som du fått av fotoaffären

  • bilagorna till din ansökan i original.

 

Om du ska lämna in en pappersansökan, ska du dessutom ta med dig

  • den ifyllda ansökan

  • ditt pass + kopior av ditt pass

  • ett passfoto eller en elektronisk bildkod som du fått av fotoaffären

  • bilagorna till din ansökan i original + kopior av dem.

     

 

 

Ta med dig auktoriserade översättningar av bilagor som är på något annat språk än finska, svenska eller engelska.

 

 

Ta med dig pengar eller ditt bank- eller kreditkort så att du kan betala behandlingsavgiften.

 

Delen ”Om ditt minderåriga barn ansöker tillsammans med dig” börjar.

Om ditt minderåriga barn ansöker tillsammans med dig, måste barnet följa med dig till servicestället. 

 

 

Boka en tid för en familj. 

 

Ta med dig barnets pass och barnets ifyllda ansökan.

Delen ”Om ditt minderåriga barn ansöker tillsammans med dig” slutar.

 

Personalen vid servicestället talar finska, svenska och engelska. Om du inte talar något av dessa språk, ta med dig någon som kan hjälpa dig.

Du är varmt välkommen!

 

 

 

 

Söker du uppehållstillstånd? 
Glöm inte ditt pass när du besöker servicestället!

När du besöker ett serviceställe måste du visa upp ditt pass.

 

Se till att passet är giltigt.

 

Även ditt barn eller din make eller maka som ansöker om uppehållstillstånd samtidigt som dig ska visa upp sitt pass.

 

 

 

 

Vad händer vid disken när du ansöker om uppehållstillstånd?

Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Med stöd från Europeiska unionen.