Hoppa till innehåll

Efter examen

Du kan ansöka om uppehållstillstånd som person som avlagt examen i Finland eller som person som slutfört forskning i Finland, om

  • du har ett jobb och
  • du har studerat och avlagt en examen i Finland eller slutfört din forskning i Finland.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete eller för att bedriva företagsverksamhet, om du har eller har haft ett uppehållstillstånd för studier eller för forskare och

  • du ännu inte har ett jobb eller
  • du har ett arbete men dina inkomster av arbetet inte är tillräckliga för att du ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete.