Hoppa till innehåll

Beslut om införande

På denna sida kan du läsa i vilka situationer vårt system kan fatta ett automatiserat beslut. 

Se förutsättningarna för att få ett automatiserat beslut på följande ansökningar:

Första uppehållstillstånd för studier

Du kan få ett automatiserat beslut på din ansökan, om följande förutsättningar uppfylls: 

 • Du ansöker utomlands om ditt första uppehållstillstånd för studier
 • Du ska studera vid ett finländskt universitet (okm.fi) som examensstuderande eller vid en finländsk läroanstalt som utbytesstuderande
 • Du deltar inte i EU:s rörlighetsprogram under giltighetstiden för det tillstånd som du söker. Ett sådant program är till exempel Erasmus+
 • Du har lämnat in din ansökan och betalat behandlingsavgiften i e-tjänsten Enter Finland.
 • du har lämnat in 19.10.2023 eller senare
 • Du har fyllt i ansökan noggrant, och alla nödvändiga uppgifter och bilagor finns med
 • Du uppfyller alla villkor för uppehållstillståndet. Din ansökan kräver ingen individuell prövning, till exempel avvikelse från något villkor
 • Din familjemedlem ansöker inte samtidigt med dig
 • Dina studier har ännu inte börjat
 • Du ansöker inte om D-visum samtidigt
 • Du har ingen spärrmarkering
 • Du har inte ansökt om eller beviljats internationellt skydd
 • Det har inte tidigare fått ett beslut om att du ska utvisas ur Finland
 • Den tidsperiod för vilken du ansöker om uppehållstillstånd är inte för lång. Tidsperioden är för lång om den är tydligt längre än den målsatta studietide.

Dessutom måste du personligen styrka din identitet.

Beslut om införande av automatiserat avgörande av ansökningar om uppehållstillstånd för studier (pdf)