Hoppa till innehåll
Webbsidan uppdateras.

Början i Finland

1. Ankomsten till Finland

När du kommer till Finland, möter du myndigheter. De ska hjälpa dig.

Vid möten med myndigheter har du rätt till tolkning på ditt modersmål eller på ett språk som du förstår. Tolkningstjänster på mindre språk i Finland kan dock vara svårtillgängliga.

2. Tillfälligt skydd

Det lönar sig att ansöka om tillfälligt skydd. Du kan ansöka om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheten när du är i Finland.

Du får senare Migrationsverkets beslut på din ansökan.

3. Inkvartering

När du har ansökt om tillfälligt skydd kan du bo på en förläggning eller i privat inkvartering. När du flyttar, informera din förläggning om din nya adress.

Läs de mer detaljerade anvisningarna på sidan Inkvartering.

4. Tjänster vid förläggningen

När du har ansökt om tillfälligt skydd får du kontaktuppgifter för din förläggning. Du får tjänster och anvisningar från din förläggning även om du bor i privat inkvartering.

Arbete

Du kan börja arbeta genast efter att du har ansökt om tillfälligt skydd. 

När du lämnar in din ansökan, får du ett intyg över inlämnad ansökan från polisen eller gränsmyndigheten. Behåll intyget. Med intyget kan du bevisa din arbetsgivare att du har rätt att arbeta i Finland.

Läs mer på sidan Arbete.

Skolor och småbarnspedagogiska tjänster för barn

I Finland har alla barn mellan 6 och 17 år rätt att gå i grundskolan. Din förläggning hjälper dig med att få en skolplats för ditt barn. Skolan är avgiftsfri.

För ett barn som är yngre än sex år kan du vid behov ansöka om plats inom småbarnspedagogiken hos kommunen. Kommunen kan också avslå ansökan. Din förläggning hjälper dig med att ansöka om plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn.

Illustrerad anvisning på ukrainska:

Ось так ви розпочинаєте своє життя, коли приїжджаєте до Фінляндії з України (pdf)

Illustrerad anvisning på ukrainska (pdf)