Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av parförhållande

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om grunden för din ansökan om uppehållstillstånd är parförhållande.

 • Förväntad behandlingstid

  9–12 månader

 • Avgift för pappersansökan

  520 € 

Parförhållande

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Du måste även uppfylla följande villkor:

1

Du och din partner lever i ett etablerat parförhållande och ni har för avsikt att fortsätta ert gemensamma liv i Finland.

2

Varken du eller din partner är gift med någon annan.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad.

 • Din försörjning kan inte bygga på förmåner som betalas av samhället eller på den i Finland bosatta partnerns inkomster och besparingar. Din i Finland bosatta partners inkomster beaktas inte eftersom ni inte enligt lagen i Finland anses vara familjemedlemmar.
 • Du måste kunna fritt använda dina tillgångar, till exempel på ditt eget bankkonto, som krävs för att uppfylla försörjningsförutsättningen (första vuxna/1 000 €/månad).

Rätt att arbeta

Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av ett etablerat parförhållande, har du inte obegränsad rätt att arbeta. Du har ändå rätt att arbeta

 1. med sakkunniguppgifter som kräver specialkunnande, om lönen är minst den genomsnittliga bruttolönen för löntagare (3 473 euro per månad år 2023)

 2. i ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå i ett företag

 3. i en internationell organisation eller med uppgifter som hänför sig till mellanstatligt officiellt samarbete

 4. som idrottare, tränare eller idrottsdomare, om verksamheten är yrkesmässig

 5. yrkesmässigt inom kultur eller konst

 6. hos ett religionssamfund i uppgifter som hänför sig till religionsutövning.

Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd.
 • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto (poliisi.fi) eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan

Specifika bilagor

 • skriftlig utredning om dina egna inkomster som du har tillgång till även i Finland
  • depositionsbevis eller kontoutdrag
  • utredning om din förmögenhet och de kapitalinkomster som den ger dig
  • utredning om dina förvärvsinkomster eller inkomster från företagsverksamhet
  • utredning om dina pensionsinkomster
  • utredning om dina övriga inkomster
 • utredning om ert förhållande och eventuellt samboende
  • t.ex. hyresavtal eller utdrag ur gårdsboken
  • färgkopior av sidan med personuppgifter i din partners pass och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om eventuell graviditet
  • intyg över graviditet
 • fritt formulerad skriftlig utredning om varför man hänvisar till andra vägande skäl.
 • intyg över skilsmässa (om du eller din make/maka tidigare varit gift och är frånskild) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land).
 • Bilageblankett för parförhållande (pdf)

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund, OLE_MUU

Fyll i en pappersansökan

Förbered dig på livet i Finland