Fortsatt tillstånd för studier

Uppehållstillstånd för studier beviljas i regel för ett år i taget. Du måste ansöka om fortsatt tillstånd om ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut men du ska fortsätta dina studier.

Det är viktigt att du har avlagt tillräckligt många studiepoäng innan du ansöker om fortsatt tillstånd för studier.

Ansöka med samma blankett som för det första uppehållstillståndet.

Så ansöker du om fortsatt tillstånd för studier

Allmänna bilagor

  • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
  • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
  • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar
Meny