Hoppa till innehåll

Fortsatt tillstånd för studier

Om du inte har utexaminerats inom den planerade tiden, kan du beviljas fortsatt tillstånd för slutförande av studier. Du måste lägga fram en utredning om den återstående studietiden. Fortsatt tillstånd kan beviljas för den tid som din studierätt är i kraft. Du kan också ansöka om fortsatt tillstånd för en kortare tid.

Din ansökan om fortsatt tillstånd kan avslås, om du inte gör tillräckliga framsteg i dina studier. Du måste avlägga minst 45 studiepoäng per läsår. Om du har avlagt mindre än 45 studiepoäng per läsår, måste du bifoga till din ansökan en utredning om varför du inte har gjort tillräckliga framsteg i dina studier. Om du till exempel skriver examensarbete, bifoga till din ansökan ett utlåtande av din handledare.

Ansöka med samma blankett som för det första uppehållstillståndet.

Om du ansöker om fortsatt tillstånd i tjänsten Enter Finland och har gjort en säker elektronisk identifiering, behöver du inte nödvändigtvis besöka ett serviceställe för att styrka din identitet och lämna fingeravtryck. När du har lämnat in din ansökan, berättar tjänsten om du behöver besöka ett serviceställe eller om den elektroniska identifieringen räcker.

Så ansöker du om fortsatt tillstånd för studier

Allmänna bilagor

  • giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
  • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
    • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
  • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar