Enter Finland

 • Du kan sköta dina uppehållstillståndsärenden via tjänsten Enter Finland
 • Vad finns i Enter Finland?
 • Myndigheternas webbplatser hjälper dig att avgöra vilket tillstånd du kan ansöka om
 • Först skapar du ett användarkonto
 • Logga in med e-postadress eller stark autentisering
 • Ansökningsblanketten sparas automatiskt i bakgrunden
 • Bilagorna till ansökan ska vara på finska, svenska eller engelska
 • Identifiera dig hos myndigheten
 • Betala med kreditkort eller med nätbankskoder från en finländsk bank
 • Slutligen bekräfta uppgifterna och skicka in ansökan
 • Följ hur din ansökan framskrider via tjänsten
 • Vi kontaktar dig om vi behöver mer information
 • Meddela ändringar eller problem när du bokar tid för identifiering
 • Kom ihåg att logga ut när du är klar