Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för avkomlingar till infödda finska medborgare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om minst en av dina föräldrar eller en av dina far- eller morföräldrar är eller har varit infödd finsk medborgare.

 • Förväntad behandlingstid

  8–11 månader

 • Avgift för pappersansökan

  520 €

Avkomling till en infödd finsk medborgare

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

 • Du är avkomling till en infödd finsk medborgare.
  • Åtminstone en av dina föräldrar eller far- eller morföräldrar är eller har varit infödd finsk medborgare.

Din försörjning behöver inte vara tryggad.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får inte börja arbeta förran du har beviljats uppehållstillstånd.

 

Allmänna bilagor

 • ett giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (pdf) (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Tillståndsspecifika bilagor

 • födelseattest (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • en förälders/föräldrarnas födelseattester (måste legaliseras om de inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • en mor- eller farförälders/mor- eller farföräldrarnas födelseattester (måste legaliseras om de inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • finska arkivintyg över finskt medborgarskap (exempelvis församlingarnas ämbetsbevis, Finlands Riksarkivs intyg)
 • intyg över namnändringar.

Ansökan om uppehållstillstånd för tidigare finsk medborgare, OLE_EN

Fyll i en pappersansökan