Hoppa till innehåll
Tillfälligt skydd

Uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd 

Om du beviljas tillfälligt skydd, får du ett uppehållstillståndskort. Alla uppehållstillståndskort som beviljats på grund av tillfälligt skydd är giltiga fram till 4.3.2024, även om kortets datum skulle ha gått ut.

Om du vill ha ett nytt uppehållstillståndskort lönar det sig att ansöka om kortet på webben

Du kan ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort i vår e-tjänst Enter Finland. Då behöver du inte besöka ett serviceställe. Du kan ansöka om kortet när som helst under giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd. Det nya kortet får du inom cirka två veckor från det att du lämnade in din ansökan.

 • Om du har barn som fått tillfälligt skydd i Finland och som inte fyllt 18 år, kan du ansöka om nya uppehållstillståndskort för dem i Enter Finland. Observera dock att om ditt barn har fyllt sex år efter att barnet ha beviljats tillfälligt skydd, kan du inte ansöka om uppehållstillståndskort för barnet i Enter Finland. Detta beror på att Migrationsverket enligt lag måste ta barnets fingeravtryck för uppehållstillståndskortet. Du kan ansöka om uppehållstillståndskort för ditt barn som fyllt sex år på ett av våra serviceställen.
 • Ett barn som har fyllt 15 år kan göra ansökan i Enter Finland själv.
 • Om du är företrädare för ett barn utan vårdnadshavare, kan du ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort för barnet i Enter Finland.
 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  2 veckor

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  2 veckor

 • Avgift för webbansökan

  0 €

 • Avgift för pappersansökan

  0 €

Så ansöker du om ett nytt uppehållstillståndskort i Enter Finland

Titta på vår instruktionsvideo om hur du skapar ett Enter Finland-konto och beställer ett nytt uppehållstillståndskort för tillfälligt skydd.

Om du inte kan ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort i Enter Finland, kan du ansöka om ett nytt kort på Migrationsverkets serviceställe

Om du vill ha ett nytt uppehållstillståndskort men inte kan ansöka om det i Enter Finland, kan du ansöka om kortet på ett av våra serviceställen. Boka en tid på förhand i vår tidsbokningstjänst. De tider som är lediga på serviceställena hittar du i vår tidsbokningstjänst.

På servicestället kan du få betjäning på finska, svenska eller engelska. Det finns ingen tolk på servicestället.

Fyll i ansökan på förhand

 1. Skriv ut ansökningsblanketten och fyll i den redan i förväg.
 1. Ta den ifyllda blanketten och ditt nuvarande uppehållstillståndskort med dig när du besöker servicestället.
  • Om du med samma ansökan ansöker om ett nytt uppehållstillståndskort för ditt barn som inte fyllt 18 år eller om du är företrädare för ett barn som inte fyllt 18 år, behöver barnet inte följa med dig till servicestället.
  • Observera dock att om ditt barn har fyllt sex år efter att barnet har beviljats tillfälligt skydd, måste barnet följa med dig till servicestället. Detta beror på att Migrationsverket enligt lag måste ta barnets fingeravtryck för uppehållstillståndskortet. 
 2. Vänta i väntsalen på servicestället tills du blir kallad till servicedisken där din ansökan tas emot. När ansökan har tagits emot, beställs det ett nytt uppehållstillståndskort för dig. Det nya kortet får du inom cirka två veckor från det att du lämnade in din ansökan.
 3. Till sist ger tjänstepersonen dig en anvisning med information om hur det nya kortet skickas till dig och var du kan hämta ut det färdiga kortet. 
  • Vi skickar kortet till det Matkahuolto-serviceställe som ligger närmast den adress du angett i kortansökan. Matkahuolto är ett företag genom vilket man bland annat kan skicka och ta emot försändelser i Finland.
  • Vi skickar varje kort separat. Om du har ansökt om ett nytt uppehållstillståndskort för dig själv och för ditt barn, skickar vi båda korten separat.

Att förnya uppehållstillståndskortet

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Så hämtar du uppehållstillståndskortet på DB Schenkers avhämtningsställe

Du får ditt nya uppehållstillståndskort inom cirka två veckor från det att du lämnade in din ansökan. När ditt uppehållstillståndskort är färdigt, skickar DB Schenker dig ett e-postmeddelande eller textmeddelande om att det har kommit en försändelse som du kan hämta ut. Det berättas också på vilket DB Schenkers avhämtningsställe du kan hämta ut försändelsen.

Vi skickar varje kort separat. Om du har ansökt om ett nytt uppehållstillståndskort för dig själv och för ditt barn, skickar vi båda korten separat. Om du bor på Åland eller har en spärrmarkering, skickar Migrationsverket ditt uppehållstillståndskort direkt till den adress som du har angett i kortansökan.

Du har nu ansökt om ett nytt uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd – så hämtar du ut kortet på DB Schenkers avhämtningsställe.pdf

Om ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd saknar personbeteckning

Personbeteckning är inte en obligatorisk uppgift på ett uppehållstillståndskort. Uppehållstillståndskortet är inte en officiell identitetshandling.

Om du ändå vill ha ett uppehållstillståndskort med din personbeteckning, kan du ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort. Det nya kortet kan vara avgiftsfritt.

Om den sista giltighetsdagen på ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd är 4.3.2023

 • Du kan en gång ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort utan avgift, eftersom ett nytt uppehållstillståndskort som utfärdas på grund av tillfälligt skydd är avgiftsfritt när ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har förlängts.

Om den sista giltighetsdagen på ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd är 4.3.2024

 • Skicka till Migrationsverket en begäran om rättelse av uppgifter i ditt nya uppehållstillståndskort. Skicka din begäran per e-post till adressen tilapainen.suojelu.korjauspyynnot@migri.fi
  • I e-postmeddelandet ska du bara skriva ditt kundnummer och att du vill ha ett nytt uppehållstillståndskort med din personbeteckning. 
  • Skriv inte dina personuppgifter eller din personbeteckning i meddelandet.
 • Det nya kortet är avgiftsfritt.

Om du vill få ett nytt uppehållstillståndskort på grund av namnändring

Om du har fått ett pass från ditt medborgarskapsland efter det första beslutet om tillfälligt skydd

Om du har fått ett pass från ditt medborgarskapsland efter det första beslutet om tillfälligt skydd och ditt namn har skrivits på ett annat sätt i ditt pass än på ditt första uppehållstillståndskort, gör så här:

Om du har haft ett pass eller någon annan identitetshandling innan du har fått det första beslutet om tillfälligt skydd

 • Skicka till Migrationsverket en begäran om rättelse av uppgifter i ditt uppehållstillståndskort. Skicka din begäran per e-post till adressen tilapainen.suojelu.korjauspyynnot@migri.fi.
  • I e-postmeddelandet ska du bara skriva ditt kundnummer och att du vill ha ett nytt uppehållstillståndskort med den uppgift som saknas eller med ditt namn i rättad form.
  • Skriv inte dina personuppgifter eller din personbeteckning i meddelandet.
  • I vårt svar berättar vi för dig om du får ett nytt kort utan avgift eller om du måste ansöka om ett avgiftsbelagt kort.
 • Kortet är avgiftsfritt om ditt namn måste rättas på grund av ett fel som Migrationsverket gjort.
 • Om namnändringen inte beror på Migrationsverkets fel, tas det ut en avgift för det nya kortet. Behandlingsavgiften är då 54 euro.

Om ditt uppehållstillståndskort har förkommit eller stulits

Meddela alltid polisen i Finland om ditt uppehållstillståndskort har förkommit eller stulits. Om ditt kort förkommer eller blir stulet utomlands, gör en anmälan till myndigheterna i det land där du befinner dig och till polisen i Finland.

Om den sista giltighetsdagen på ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd är 4.3.2023, kan du ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort avgiftsfritt.

Om den sista giltighetsdagen på ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd är 4.3.2024, tas det ut en avgift för ett nytt uppehållstillståndskort. Läs anvisningarna om hur du ansöker om ett nytt kort på sidan Att förnya uppehållstillståndskortet.

Rätt att arbeta

Du har rätt att arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna.