Hoppa till innehåll
Tillfälligt skydd

Uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd 

Om du beviljas tillfälligt skydd, får du ett uppehållstillståndskort. Alla uppehållstillståndskort som beviljats på grund av tillfälligt skydd är giltiga till och med 4.3.2025, även om den sista giltighetsdagen på kortet är 4.3.2023 eller 4.3.2024.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  2 veckor

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  2 veckor

 • Avgift för webbansökan

  0 €

 • Avgift för pappersansökan

  0 €

När vi har förlängt ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, lönar det sig att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort

Du kan ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort från och med 17.2.2024. Det lönar sig att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort i e-tjänsten Enter Finland. Det är inte bråttom med att ansöka om ett nytt kort, eftersom du kan ansöka om ett nytt kort när som helst under giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. Den nya giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd antecknas på det nya kortet. Ansökan om ett nytt uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd är avgiftsfri.

Betydande fördelar med ett nytt uppehållstillståndskort när du vistas och uträttar ärenden i Finland

Det lönar sig att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort av följande skäl: 

 • Det är lättare för dig att bevisa att ditt uppehållstillstånd är giltigt, att du vistas i lagligen Finland och att din rätt att arbeta är giltig. 
 • Det är lättare för dig att resa i Europa.
 • Till exempel finländska myndigheter, banker, arbetsgivare, producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster samt skolor och daghem kan verifiera på ett tillförlitligt sätt att du har ett giltigt uppehållstillstånd.

Du vistas lagligen i Finland även om du inte ansöker om ett nytt kort

Alla uppehållstillståndskort som beviljats på grund av tillfälligt skydd är giltiga, även om den sista giltighetsdagen på kortet är 4.3.2023 eller 4.3.2024. Din rätt att arbeta på grund av tillfälligt skydd gäller också fram till 4.3.2025.

Med hjälp av ett nytt uppehållstillståndskort kan du dock alltid på ett säkert sätt bevisa att ditt uppehållstillstånd och din rätt att arbeta gäller och att du har rätt att vistas i Finland. 

Ändring av namn på uppehållstillståndskort 

Om det har skett ändringar i ditt namn efter att du fick ditt föregående  uppehållstillståndskort, läs anvisningarna på denna sida under Ändring av namn på uppehållstillståndskort innan du beställer ett nytt kort.

Ansök om ett nytt uppehållstillståndskort i e-tjänsten Enter Finland

Det lönar sig att ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort i e-tjänsten Enter Finland. Då behöver du inte besöka ett serviceställe. Du kan ansöka om kortet när som helst under giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd. Det nya kortet får du inom cirka två veckor från det att du lämnade in din ansökan.

 • Om du har barn som fått tillfälligt skydd i Finland och som inte fyllt 18 år, kan du ansöka om nya uppehållstillståndskort för dem i Enter Finland.
  • Observera dock att om ditt barn har fyllt sex år efter att barnet har fått sitt nuvarande uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd, kan du inte ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort för barnet i Enter Finland. Detta beror på att Migrationsverket enligt lag måste ta barnets fingeravtryck för uppehållstillståndskortet. Du kan ansöka om uppehållstillståndskort för ditt barn som fyllt sex år på ett av våra serviceställen. Barnet ska följa med till servicestället.
 • Ett barn som har fyllt 15 år kan göra ansökan i Enter Finland själv. Barnet måste skapa ett eget användarkonto i e-tjänsten Enter Finland som är avsedd för sökande.
 • Om du är företrädare för ett barn utan vårdnadshavare, kan du ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort för barnet i e-tjänsten Enter Finland som är avsedd för sökande. Ansökan kan inte lämnas in i e-tjänsten Enter Finland som är avsedd för biträden och företrädare. Läs anvisningarna nedan om hur man skapar ett användarkonto och lämnar in en ansökan (”Så ansöker du om ett nytt uppehållstillståndskort i Enter Finland”).

Så ansöker du om ett nytt uppehållstillståndskort i Enter Finland

Titta på vår instruktionsvideo om hur du skapar ett Enter Finland-konto och beställer ett nytt uppehållstillståndskort för tillfälligt skydd.

Om du inte kan ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort i Enter Finland, kan du ansöka om ett nytt kort på Migrationsverkets serviceställe

Om du vill ha ett nytt uppehållstillståndskort men inte kan ansöka om det i Enter Finland, kan du ansöka om kortet på ett av våra serviceställen. Boka en tid på förhand i vår tidsbokningstjänst. De tider som är lediga på serviceställena hittar du i vår tidsbokningstjänst.

På servicestället kan du få betjäning på finska, svenska eller engelska. Det finns ingen tolk på servicestället.

Att förnya uppehållstillståndskortet

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Så hämtar du ut uppehållstillståndskortet

Du får ditt nya kort ungefär två veckor efter ansökan. 

När ditt uppehållstillståndskort är färdigt får du en ankomstavi per e-post eller till din telefon. En ankomstavi är ett meddelande om att du kan hämta en försändelse som skickats till dig. Ditt uppehållstillståndskort skickas till ett uthämtningsställe som ligger nära din adress. I avin kan du läsa var du kan hämta försändelsen och när du senast måste hämta den.

Hämta ut kortet så snabbt som möjligt efter att du har fått en ankomstavi. Om du inte kan hämta ut kortet, returneras kortet till Migrationsverket. Då skickar vi kortet till dig på nytt, direkt till den adress som du angett i kortansökan. I sådana fall kan det ta längre än en månad innan kortet kommer fram.

Vi skickar varje kort som en egen försändelse. Om du har ansökt om tillfälligt skydd även för ditt barn, skickar vi korten separat. Om du bor på Åland eller har en spärrmarkering eller om vi inte har din e-postadress eller ditt telefonnummer, skickar vi ditt uppehållstillståndskort direkt till den adress som du har angett i kortansökan.

Gör så här när du får ankomstavin

 1. Ta med ankomstavin, alltså e-postmeddelandet eller sms:et, och din PIN-kod, som är samma som ditt kundnummer hos Migrationsverket.
  • Du hittar din PIN-kod på ditt kundkort från förläggningen under ”Asiakasnumero/Kundnummer” eller på ditt gamla uppehållstillståndskort, om du har ett sådant.
  • Du behöver inte visa ditt kundkort för personalen på uthämtningsstället. Det räcker med att du anger din PIN-kod.
 2.  Visa ankomstavin som du har fått för personalen på uthämtningsstället och uppge din PIN-kod.
 3. Personalen på uthämtningsstället ger dig försändelsen med ditt nya uppehållstillståndskort.
 4. Om du hämtar kortet för en annan persons räkning behöver du inte fullmakt. Ta bara med personens ankomstavi och PIN-kod.

Gör så här om du bistår en klient som har fått tillfälligt skydd men som inte kan lämna in sin ansökan själv till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

 • Du kan kontakta oss per e-post om en klient som har fått tillfälligt skydd behöver ett nytt uppehållstillståndskort men inte kan lämna in sin ansökan själv i e-tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

 • Skicka ditt e-postmeddelande via Migrationsverkets Securemail-tjänst (securemail.migri.fi) till adressen suojelu.tilapainen.tupa@migri.fi. Tjänsten krypterar ditt meddelande. Använd inte andra krypteringstjänster. Närmare anvisningar om hur man skickar krypterad e-post finns på sidan Kontaktuppgifter.

 • Uppge i meddelandet att en klient med tillfälligt skydd behöver ett nytt uppehållstillståndskort. Ange också följande uppgifter i meddelandet

  • Klientens kundnummer hos Migrationsverket. Skriv inga andra personuppgifter om klienten i meddelandet.

  • En kort förklaring till varför klienten inte kan ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort i e-tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe. Vi bedömer utifrån ditt meddelande vilka åtgärder som ska tas för att klienten kan få ett nytt uppehållstillståndskort.

  • Dina egna kontaktuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, din roll eller din relation till klienten.

 • Vi kontaktar dig när vi har fått ditt meddelande.

Förstör ditt gamla uppehållstillståndskort efter att du har fått ditt nya kort

Återlämna inte ditt gamla uppehållstillståndskort till Migrationsverket utan förstör kortet själv.

 • Klipp kortets chip i fyra delar – först i två delar vertikalt och sedan horisontellt. 
 • Lägg delarna i blandavfallet, gärna i skilda soppåsar.

Uppehållstillståndskortet måste förstöras så att ingen kan missbruka kortet. Om du redan har skickat ditt gamla kort till Migrationsverket, kommer Migrationsverket att förstöra kortet.

Om ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd saknar personbeteckning

Personbeteckning är inte en obligatorisk uppgift på ett uppehållstillståndskort. Uppehållstillståndskortet är inte en officiell identitetshandling.

Om du ändå vill ha ett uppehållstillståndskort med din personbeteckning, kan du ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort. Det nya kortet kan vara avgiftsfritt.

Om den sista giltighetsdagen på ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd är 4.3.2023 eller 4.3.2024

 • Du kan en gång ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort utan avgift, eftersom ett nytt uppehållstillståndskort som utfärdas på grund av tillfälligt skydd är avgiftsfritt när ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har förlängts.

Om den sista giltighetsdagen på ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd är 4.3.2025

 • Skicka till Migrationsverket en begäran om rättelse av uppgifter i ditt nya uppehållstillståndskort. Skicka din begäran per e-post till adressen tilapainen.suojelu.korjauspyynnot@migri.fi
 • I e-postmeddelandet ska du bara skriva ditt kundnummer och att du vill ha ett nytt uppehållstillståndskort med din personbeteckning. 
 • Skriv inte dina personuppgifter eller din personbeteckning i meddelandet.
 • Det nya kortet är avgiftsfritt.

Ändring av namn på uppehållstillståndskort

Om du har fått ett pass från ditt medborgarskapsland efter det första beslutet om tillfälligt skydd

Om du har fått ett pass från ditt medborgarskapsland efter det första beslutet om tillfälligt skydd och ditt namn har skrivits på ett annat sätt i ditt pass än på ditt första uppehållstillståndskort, gör så här:

 • Ansök först om ändring av dina personuppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar ut en avgift för ansökan. Du kan få ett nytt kort med ditt nya namn endast om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ändrar dina personuppgifter.

Om du ändrar dina personuppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata läs anvisningarna om hur du ansöker om ett nytt uppehållstillståndskort

 • Om den sista giltighetsdagen på ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd är 4.3.2023 eller 4.3.2024
  • Du kan en gång ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort utan avgift, eftersom ett nytt uppehållstillståndskort som utfärdas på grund av tillfälligt skydd är avgiftsfritt när ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har förlängts.
 • Om den sista giltighetsdagen på ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd är 4.3.2025

Om du har haft ett pass eller någon annan identitetshandling innan du har fått det första beslutet om tillfälligt skydd

Om den sista giltighetsdagen på ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd är 4.3.2023 eller 4.3.2024

 • Skicka till Migrationsverket en begäran om rättelse av uppgifter i ditt uppehållstillståndskort. Skicka din begäran per e-post till adressen tilapainen.suojelu.korjauspyynnot@migri.fi.
  • I e-postmeddelandet ska du bara skriva ditt kundnummer och att du vill ha ett nytt uppehållstillståndskort med den uppgift som saknas eller med ditt namn i rättad form.
  • Skriv inte dina personuppgifter eller din personbeteckning i meddelandet.
 • Du kan en gång ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort utan avgift, eftersom ett nytt uppehållstillståndskort som utfärdas på grund av tillfälligt skydd är avgiftsfritt när ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd har förlängts.

Om den sista giltighetsdagen på ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd är 4.3.2025

 • Skicka till Migrationsverket en begäran om rättelse av uppgifter i ditt uppehållstillståndskort. Skicka din begäran per e-post till adressen tilapainen.suojelu.korjauspyynnot@migri.fi.
  • I e-postmeddelandet ska du bara skriva ditt kundnummer och att du vill ha ett nytt uppehållstillståndskort med den uppgift som saknas eller med ditt namn i rättad form.
  • Skriv inte dina personuppgifter eller din personbeteckning i meddelandet.
 • I vårt svar berättar vi för dig om du får ett nytt kort utan avgift eller om du måste ansöka om ett avgiftsbelagt kort.
 • Kortet är avgiftsfritt om ditt namn måste rättas på grund av ett fel som Migrationsverket gjort.
 • Om namnändringen inte beror på Migrationsverkets fel, tas det ut en avgift för det nya kortet. Behandlingsavgiften är då 60 euro. Det är avgiftsbelagt att ansöka om ett nytt kort, eftersom endast ett uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd och som gäller till och med 4.3.2023 eller 4.3.2024 kan förnyas en gång utan avgift enligt lag. 

Om ditt uppehållstillståndskort har förkommit eller stulits

Meddela alltid polisen i Finland om ditt uppehållstillståndskort har förkommit eller stulits. Om ditt kort förkommer eller blir stulet utomlands, gör en anmälan till myndigheterna i det land där du befinner dig och till polisen i Finland.

Om den sista giltighetsdagen på ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd är 4.3.2023 eller 4.3.2024, kan du ansöka om ett nytt uppehållstillståndskort avgiftsfritt.

Om den sista giltighetsdagen på ditt uppehållstillståndskort som utfärdats på grund av tillfälligt skydd är 4.3.2025, tas det ut en avgift för ett nytt uppehållstillståndskort. Läs anvisningarna om hur du ansöker om ett nytt kort på sidan Att förnya uppehållstillståndskortet.

Rätt att arbeta

Du har rätt att arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. Din rätt att arbeta är giltig till och med 4.3.2025, även om du inte ansöker om ett nytt uppehållstillståndskort.