Hoppa till innehåll

Bostadsvillkoret för återflyttare

När du ansöker om uppehållstillstånd på grund av att du hörde till den förflyttade befolkningen från Ingermanland eller att du har tjänstgjort i finska armén åren 1939–1945, måste du uppfylla bostadsvillkoret. Du måste ha tillgång till bostad i Finland redan innan uppehållstillståndet beviljas. Du måste lämna in en utredning över bostaden inom sex månader av att du har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd.

Du kan hyra eller köpa en bostad på den privata marknaden. Att flytta till en släkting som vistas permanent i Finland är också möjligt.

Du ska lämna in ett skriftligt hyresavtal eller underhyresavtal eller ett köpebrev för bostaden. Om du har tecknat ett underhyresavtal, måste bostadens ägare ge ett skriftligt samtycke till underhyresförhållandet. Bifoga handlingen till din ansökan.

Om du flyttar till någon som bor i Finland, måste du bifoga till din ansökan ett intyg av husbolaget och bostadsinnehavaren över att du har flyttat in i bostaden.

Mer information om hur du kan göra för att söka bostad hittar du bland annat på infofinland.fi.