Hoppa till innehåll

Arbetsgivarens betydande försummelse eller utnyttjande

När du ansöker om fortsatt tillstånd eller intyg om rätten att arbeta på grund av din arbetsgivares försummelse eller utnyttjande, bedömer Migrationsverket om det finns grundad anledning att misstänka att din arbetsgivare har gjort sig skyldig till betydande försummelser eller annat utnyttjande.

Vad avses med arbetsgivarens betydande försummelse eller utnyttjande?

Med betydande försummelse avses till exempel 

 • oskäligt långa arbetstider och arbetstimmar
 • avsaknad av ledigheter och semestrar
 • utebliven betalning av lön
 • betydande lönedumpning eller det att arbetsgivaren kräver att lönen återbetalas till arbetsgivaren 
 • försummelse av arbetarskyddet eller farliga arbetsförhållanden.

Med utnyttjande avses till exempel det att arbetsgivaren

 • hotar ditt liv eller din hälsa eller en nära anhörigs liv eller hälsa 
 • hotar med att påverka myndigheterna för att återkalla uppehållstillståndet eller avlägsna dig ur landet
 • beslagtar dina identitetshandlingar eller besitter ditt bankkonto, skattekort eller andra viktiga handlingar
 • isolerar dig från andra människor genom att kräva boende i lokaler som arbetsgivaren anvisar 
 • begränsar användningen av telefon på fritiden
 • förbjuder måltider på en plats som du har valt
 • på något annat sätt begränsar ditt umgänge med andra människor.