Hoppa till innehåll

Ge respons

Vi tar gärna emot feedback på våra tjänster via vårt responsformulär. Du kan också delta i vår kundnöjdhetsundersökning. Med hjälp av din respons kan vi utveckla vår verksamhet och skapa bättre anvisningar för våra kunder.

Om din respons gäller vår webbplats, kan du svara på frågan ”Hittade du den information du letade efter på den här sidan?” som finns i slutet av varje sida. Du ser frågan endast om du har godkänt kakor i webbläsaren.

Responsformulär

Du kan ge oss feedback via vårt responsformulär (webropolsurveys.com).

Observera att vi inte kan svara på respons eller förfrågningar som har lämnats till oss via responsformuläret.

Kundnöjdhetsundersökning

Delta gärna i vår kundnöjdhetsundersökning och berätta vad vi har lyckats med och vad vi kan göra bättre.

Att svara på enkäten är helt frivilligt. Svaren kan inte kopplas till en enskild person. Dina svar påverkar inte behandlingen av ditt ärende.

Klicka här för att svara på enkäten: Migrationsverkets kundnöjdhetsundersökning

Din respons är viktig för oss, tack för din hjälp!

Om enkäten inte öppnas betyder det att vi inte tar in nya svar för tillfället. Kundnöjdhetsundersökningen genomförs två gånger om året: i april och i oktober.

Söker du dessa sidor?