Meny

Livet på förläggning

Mottagningstjänster

Syftet med mottagningstjänsterna är att trygga försörjningen för asylsökande samt deras välbefinnande. De tjänster som du har rätt till fastställs i lagen.

Till mottagningstjänsterna hör

  • boende
  • social- och hälsovårdstjänster
  • mottagnings- och brukspenning
  • tolkning samt arbets- och studieverksamhet
  • frivillig återresa.

Vid förläggningen får du information om

  • rättigheter och skyldigheter som gäller förläggningens invånare
  • förläggningens ordningsregler
  • rättshjälp
  • organisationer som hjälper asylsökande.

Vid förläggningen får du också rådgivning och handledning. En del av förläggningarna ordnar måltider som en del av mottagningstjänsterna.

Mottagningstjänsterna ordnas av den förläggning där du är inskriven.