Hoppa till innehåll

Livet på förläggning

Mottagningstjänster

Syftet med mottagningstjänsterna är att trygga försörjningen för asylsökande samt deras välbefinnande. De tjänster som du har rätt till fastställs i lagen.

Till mottagningstjänsterna hör

  • boende
  • social- och hälsovårdstjänster
  • mottagnings- och brukspenning
  • tolkning samt arbets- och studieverksamhet
  • frivillig återresa.

Vid förläggningen får du information om

  • rättigheter och skyldigheter som gäller förläggningens invånare
  • förläggningens ordningsregler
  • rättshjälp
  • det finländska samhället.

Vid förläggningen får du också bland annat rådgivning och handledning. En del av förläggningarna ordnar måltider som en del av mottagningstjänsterna.

Den förläggning där du är registrerad som boende ordnar mottagningstjänster för dig.