Hoppa till innehåll

Tidsbokning

Du kan boka tid vid Migrationsverkets serviceställen genom att använda tidsbokningstjänsten. Nedan hittar du anvisningar om tidsbokning. Anvisningar om att besöka våra serviceställen hittar du på sidorna Besök vid servicestället och Boka tid vid vårt serviceställe.

Att uträtta ärenden vid finska beskickningar

Besök Utrikesministeriets webbplats eller beskickningarnas egna webbsidor för att få information om hur du uträttar ärenden vid finska ambassader och konsulat: finlandabroad.fi

Så bokar du en tid vid Migrationsverkets serviceställe

 

Boka en tid på adressen
migri.fi/boka-tid.

 

 

 

 

Välj kategori som passar din ansökan.

 

 

 

Välj tjänst som passar din ansökan.

 

 

 

Välj serviceställe.

 

 

Välj en lämplig tid och bekräfta tiden.

 

 

Fyll i kunduppgifterna.

 

 

Bekräfta bokningen.

 

 

Du får en bekräftelse på bokningen via e-post eller som textmeddelande.

 

 

Spara bokningskoden och PIN-koden. Du behöver dem om du vill avboka eller ändra din bokning.

En ny del börjar.

 

 

Ska du lämna in två separata ansökningar?
Kom ihåg att boka två tider.

 

 

Vill du lämna kompletteringar i postlådan vid servicestället?

Eller vill du fråga om status för din ansökan?

Då ska du inte boka en tid.

Delen ”Ska din familj följa med?” börjar.

 

Ska din familj följa med?

 

 

Välj ”För en familj”, om din familjemedlem ansöker tillsammans med dig.

 

Ange namnen på de familjemedlemmar som följer med dig till servicestället.

 

 

Välj kategori för varje familjemedlem enligt vad de ansöker om.

 

 

 

Välj tjänst för varje familjemedlem enligt vad de ansöker om.

Delen ”Ska din familj följa med?” slutar.

Välkommen till Migrationsverket!

Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Med stöd från Europeiska unionen.