Hoppa till innehåll

När räcker ett certifikat för den allmänna språkexamen för att förvärva medborgarskap?

Om du vill ansöka om finskt medborgarskap, kan du visa tillräckliga kunskaper i finska eller svenska genom att avlägga den muntliga och skriftliga delen av den allmänna språkexamen på minst kunskapsnivå tre (examen på mellannivå).

Du måste ha avlagt språkexamen innan du fyller i en medborgarskapsansökan. Kontrollera i god tid när examen arrangeras och kom ihåg att anmäla dig till testtillfället i tid.

Bekanta dig med den allmänna språkexamen innan du anmäler dig. Mer information om hur du anmäler dig och grunderna för examen hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Observera att du måste ha tillräckligt bra språkkunskaper innan du anmäler dig till ett testtillfälle. Centralen för tillämpad språkforskning har en webbsida där du kan öva och testa dina kunskaper.

Observera att testplatserna i huvudstadsregionen fylls upp mycket snabbt. Vid behov kan du även anmäla dig till en examen som arrangeras på annan ort än din hemort.

Godkända kombinationer av delprov

För att beviljas medborgarskap räcker det att du har uppnått minst färdighetsnivå tre i någon av de nedan beskrivna kombinationerna (examen på mellannivå).

  • Endast de nedan beskrivna kombinationerna av delproven godkänns. Om du har uppnått färdighetsnivå tre (3) i två delprov men delproven är andra än de ovannämnda kombinationerna, räcker ditt intyg inte för att visa att du uppfyller kraven på språkkunskaper.
  • Vid behov kan du även visa de godkända kombinationerna med flera examensbetyg. Observera dock att du måste avlägga hela examen och delta i alla delprov. I annat fall får du inte examensbetyg. Hela examen ska avläggas på en och samma dag. Om du har avlagt examen efter den 1 januari 2012, kan du visa en godkänd kombination med flera examensbetyg.
A)    

muntlig framställning
3 eller 4

skriftlig framställning
3 eller 4


eller

B)    
talförståelse
3 eller 4
skriftlig framställning
3 eller 4


eller

C)    
textförståelse
3 eller 4
muntlig framställning
3 eller 4

 

OBS. Den allmänna språkexamens struktur ändrades år 2012. Om du har avlagt examen mellan åren 2002 och 2011 har nivån på dina språkkunskaper vid examenstillfället även utvärderas på en allmän nivå. Allmän nivå tre (3) räcker då för att beviljas medborgarskap. Om du har avlagt examen före år 2002 måste den allmänna nivån vara minst fyra (4).