Hoppa till innehåll

Allmän språkexamen som bevis på tillräckliga språkkunskaper (YKI-test)

För att kunna få finskt medborgarskap måste du ha minst nöjaktig förmåga att använda finska eller svenska. Du kan visa att du har tillräckliga språkkunskaper genom att till exempel avlägga en allmän språkexamen (YKI). Du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska när du avlägger en allmän språkexamen minst på färdighetsnivå 3 (examen på mellannivå) i

  • en muntlig del och 
  • en skriftlig del. 

Vitsordet 3 på mellannivå motsvarar nivå B1 i den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Mer detaljerade uppgifter och anvisningar om allmänna språkexamina hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats
 

Du måste ha en av följande kombinationer:
 

A)    

muntlig framställning
3 eller 4

plus skrivande handskriftlig framställning
3 eller 4


eller

B)    
talförståelse
3 eller 4
plus skrivande handskriftlig framställning
3 eller 4


eller

C)    
dokumenttextförståelse
3 eller 4
plus pratbubblamuntlig framställning
3 eller 4
  • Du kan ha en godkänd kombination på två separata intyg. 

Avlägg språkexamen innan du lämnar in din ansökan

Bekanta dig med språkexamen innan du anmäler dig till examen. Mer information om hur du anmäler dig och grunderna för examen hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Anmäl dig inte till språkexamen förrän du har tillräckliga språkkunskaper. Centralen för tillämpad språkforskning har en webbsida där du kan öva och testa dina kunskaper.

Examenstillfällena i huvudstadsregionen blir snabbt fullbokade. Du kan också anmäla dig till en examen som ordnas på annan ort än din hemort.

Allmänna språkexamen som avlagts före 1.1.2012

Den allmänna språkexamens struktur ändrades år 2012. Om du har avlagt examen åren 2002–2011 har du fått en allmän bedömning av din färdighetsnivå. Du anses ha tillräckliga språkkunskaper om du har avlagt examen på färdighetsnivå 3.

Om du har avlagt examen före år 2002 måste färdighetsnivån vara minst 4.

Du kan inte kombinera en allmän språkexamen som du avlagt före 1.1.2012 med en annan examen.