Hoppa till innehåll

Alternativt skydd

Om du inte uppfyller kraven för beviljande av asyl, kan du utgående från din asylansökan beviljas uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd och då har du status som alternativt skyddsbehövande.

Tillståndet kan beviljas av följande skäl:

  • Du i ditt hemland eller ditt permanenta bosättningsland hotas av dödsstraff, avrättning, tortyr eller någon annan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller kränker människovärdet.
  • Du kan inte återvända till ditt hemland eller ditt permanenta bosättningsland utan att utsättas för allvarlig personlig fara på grund av urskillningslöst våld som är en följd av där rådande väpnadekonflikter.

Alternativt skydd beviljas för fyra år. Därefter måste du ansöka om fortsatt tillstånd. Kom ihåg att ansöka om fortsatt tillstånd i god tid.