Hoppa till innehåll

Resa från Finland

Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd kan du resa inom Schengenområdet utan visum högst 90 dagar under vilken som helst period på 180 dagar. När du reser måste du ha med dig ett giltigt pass och uppehållstillståndskort. Lämna dock alltid in en anmälan om din resa till din förläggning.

Om du lämnar Finland men avser att återvända inom kort, lämna in en anmälan om detta till Migrationsverket och din förläggning

Uppge följande i din anmälan:

  • att du avser att återvända till Finland inom kort, och 
  • att du inte vill att Migrationsverket fattar ett beslut om att din ansökan om tillfälligt skydd förfaller. 

Uppge även följande uppgifter:

  • ditt förnamn och efternamn 
  • ditt kundnummer hos Migrationsverket.

Lämna in din anmälan 

  • till din förläggning. Förläggningarnas kontaktuppgifter hittar du på sidan Förläggningar

Observera: Om du också har ansökt om asyl och reser ut ur Finland, även om det bara är för en kort tid, fattar Migrationsverket ett beslut om att din asylansökan förfaller. 

Söker du:

Om du har ansökt om tillfälligt skydd men flyttar permanent ut ur Finland: Återkallande av ansökan eller tillstånd