main-mobile-navigation-header
Våra tjänster

Att uträtta ärenden på ett serviceställe

Att boka en tid

Hur bokar jag en tid för att ansöka om fortsatt tillstånd?

Boka en tid enligt grunden för din ansökan om uppehållstillstånd. Grunder för uppehållstillstånd är arbete, studier och familjeband. Om din grund inte är någon av de ovannämnda ska du välja "Annan grund". Ett första uppehållstillstånd och ett fortsatt uppehållstillstånd skiljs inte åt i Migrationsverkets tidsbokningstjänst.

Om du ansöker om fortsatt tillstånd, ska du inte boka en tid för att förnya ditt uppehållstillståndskort. Boka en tid för att förnya ditt uppehållstillståndskort endast om din uppehållsrätt är i kraft men du måste förnya ditt uppehållstillståndskort, exempelvis på grund av att ditt kort har kommit bort.

När blir nya tider tillgängliga i tidsbokningstjänsten?

Nya tider blir lediga i tjänsten hela tiden.

Inga lediga tider är tillgängliga i er tidsbokningstjänst. Vad ska jag göra?

Det är för närvarande kö i tidsbokningstjänsten vid Migrationsverkets serviceställen. På grund av coronavirussituationen kan ärenden inte skötas med könummer på hela sommaren. Vi beklagar köerna.

Kontrollera tidsbokningstjänsten  senare för lediga tider. Nya tider blir lediga varje vecka.

Läs mer i kundmeddelandet: Migrationsverkets tidsbokning är överbelastad – om du inte kan boka tid, gör så här.

Att lämna in en ansökan

När lönar det sig att ansöka om fortsatt eller permanent tillstånd?

Det lönar sig att lämna in en tillståndsansökan i god tid, men högst tre månader innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

Smidigast lämnar du in din ansökan i vår e-tjänst Enter Finland. Efter du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten har du tre månader på dig att besöka vårt serviceställe för att styrka din identitet.

Om du ändå använder pappersblanketten, försäkra dig om att du har alla bilagor som krävs före du bokar en tid på ett av våra serviceställen för att lämna in din ansökan.

När kan jag få permanent uppehållstillstånd?

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd när du har bott i Finland med ett kontinuerligt uppehållstillstånd utan avbrott i minst fyra år.

Läs mer: Permanent uppehållstillstånd.

Var hittar jag ansökningsblanketterna?

Du kan skriva ut ansökningsblanketten på sidan Ansökningar på Migri.fi.

Vad händer om mitt tillstånd hinner gå ut innan jag lämnar in en ny ansökan?

Om du lämnar in din ansökan om tillstånd för sent, uppstår det ett avbrott i din uppehållsrätt. Även din rätt att arbeta avbryts. Det kan hända att polisen bötfäller dig för att du uppehåller dig utan tillstånd i landet.

Som förklaring räcker inte att du inte har kunnat boka en tid. Om du inte kan boka en tid i vår tidsbokningstjänst, kan du besöka vårt serviceställe utan att ha bokat en tid på förhand. Observera dock att kön kan vara lång och att du inte nödvändigtvis kan uträtta ditt ärende under samma dag. Vi slutar dela ut könummer när dagens tider till diskarna som betjänar kunder med könummer är slut. Du ansvarar själv för att ansöka om ett nytt tillstånd i tid och det lönar sig inte att vänta med att lämna in ansökan till den sista möjliga dagen.

Smidigast lämnar du in ansökan i e-tjänsten Enter Finland, eftersom du då kan lämna in din ansökan när det passar dig. Du ska besöka ett serviceställe för att styrka din identitet inom tre månader efter att du lämnat in ansökan i e-tjänsten. Kom dock ihåg att användningen av e-tjänsten kräver tillräckliga datafärdigheter.

Att uträtta ärenden på ett serviceställe

Vad ska jag ta med mig när jag besöker servicestället för att ansöka om uppehållstillstånd?

Om du har lämnat in ansökan i e-tjänsten Enter Finland och besöker servicestället för att styrka din identitet, ska du ta med dig

Om du tar med dig bilagor som du inte har bifogat till din ansökan, ska du först komplettera din ansökan i Enter Finland.

Om du ansöker med en pappersblankett ska du ta med dig

  • den ifyllda ansökningsblanketten,
  • ditt pass samt papperskopior av passets sida med personuppgifter och av alla passets sidor med anteckningar,
  • bilagorna till din ansökan i original samt papperskopior av dem och
  • ett passfoto (anvisning om passfoto).

Ta med dig dessa även när du ansöker om uppehållstillståndskort.

Hur kan jag betala behandlingsavgiften?

Om du lämnar in din ansökan i Enter Finland kan du betala behandlingsavgiften med de vanligaste kreditkorten eller med dina nätbankskoder.

Vid våra serviceställen kan du betala avgiften med kontanter, de vanligaste betalkorten samt Visa, Visa Electron och MasterCard.

Läs mer: Behandlingsavgifter och betalningssätt.

Jag talar inte finska eller engelska. Hur kan jag uträtta mina ärenden hos Migrationsverket?

Hos Migrationsverket kan du lämna in ansökningar och få service på finska, svenska och engelska. Om du inte behärskar något av dessa språk måste du skaffa dig ett biträde eller en tolk som hjälper dig att uträtta dina ärenden. Våra serviceställen har inga tolktjänster.

Kan jag ansöka om förlängning av mitt visum eller identitetskort hos Migrationsverket?

Nej, det kan du inte. Polisen fattar beslut om förlängning av visum och beviljande av identitetskort även i fortsättningen.

Blanda inte ihop visum och uppehållstillstånd. Om du besöker Finland till exempel som turist eller på grund av arbete har du beviljats ett visum (kortvarig vistelse). Visumklistermärket klistras fast på ditt pass.

Om du däremot har kommit för att bo i Finland på grund av arbete, studier eller familjeband, har du beviljats uppehållstillstånd (långvarig vistelse). Efter år 2012 avses med tillstånd ett uppehållstillståndskort.

Kan jag komma och köa med ett könummer för att lämna in en medborgarskapsansökan?

Nej. Könumren är avsedda för brådskande ärenden. Boka en tid på förhand i vår tidsbokningstjänst för att lämna in ansökan. Vid behov kan du boka tiden på servicestället.

Att vänta på ett beslut

Var hittar jag information om behandlingsskedet av min ansökan?

Du hittar behandlingstiderna för olika typer av ansökningar på Migri.fi.

Om du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten kan du följa med behandlingen av din ansökan i Enter Finland. Servicestället eller telefontjänsten kan inte ge dig närmare information om behandlingen av din ansökan.

Läs mer: Behandlingstidtest.

Vart kan jag lämna in tilläggsutredningar till min ansökan?

Om du har lämnat in din ansökan via e-tjänsten, logga in i tjänsten och skicka tilläggsutredningarna via den.

Om du har ansökt med en pappersblankett, kan du skicka tilläggsutredningarna till oss per post.

Om du likväl önskar lämna in dina dokument personligen, kan du göra det på ett av Migrationsverkets serviceställen under öppettiderna. Lägg handlingarna i ett kuvert och kuvertet i postlådan. Bifoga ett följebrev för att snabba upp behandlingen av dina dokument.

Du behöver inte boka en tid på ett av våra serviceställen för att lämna in tilläggsutredningar.

Läs mer: Svara snabbt på begäran om komplettering.

Migrationsverkets kundnummer – vad är det?

När ett ärende som angår dig inleds, får du ett personligt kundnummer. Därefter används kundnumret som en uppgift som identifierar dig.

Läs mer: Kundnummer och diarienummer

Migrationsverkets diarienummer – vad är det?

Varje ärende som angår dig får ett eget diarienummer. Diarienumret används för att identifiera ditt ärende under hela handläggningsprocessen.

Läs mer: Kundnummer och diarienummer