Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Frågor och svar: Besök vid serviceställen och handläggning av ansökningar

Tidsbokning

Jag har ansökt om tillstånd i e-tjänsten Enter Finland. När jag försökte boka tid fick jag höra att det inte finns lediga tider för att identifiera sig inom tre månader. Vad ska jag göra?

Om tidsgränsen överskrids på grund av att myndigheten inte har några lediga tider, inverkar detta inte på behandlingen av din ansökan. Om du redan har fått en tid för att styrka din identitet hos en myndighet, behöver du inte anhålla om förlängning av tidsfristen. 

Ange den tid som du har fått på sidan Skicka tilläggsuppgifter i Enter Finland inom 3 månader efter att du lämnat in din ansökan.

Hur bokar jag en tid för att ansöka om fortsatt tillstånd?

Boka en tid enligt grunden för din ansökan om uppehållstillstånd. Grunder för uppehållstillstånd är arbete, studier och familjeband. Om din grund inte är någon av de ovannämnda ska du välja "annan grund". Ett första uppehållstillstånd och ett fortsatt uppehållstillstånd skiljs inte åt i Migrationsverkets tidsbokningstjänst.

Om du ansöker om fortsatt tillstånd, ska du inte boka en tid för att förnya ditt uppehållstillståndskort. Boka en tid för att förnya ditt uppehållstillståndskort endast om din uppehållsrätt är i kraft men du måste förnya ditt uppehållstillståndskort, exempelvis på grund av att ditt kort har kommit bort.

När blir nya tider tillgängliga i tidsbokningstjänsten?

Nya tider blir lediga i tjänsten hela tiden.

Inga lediga tider är tillgängliga i er tidsbokningstjänst. Vad ska jag göra?

Kontrollera tidsbokningstjänsten  senare för lediga tider. Nya tider blir lediga varje vecka.

Om giltigheten för ditt tillstånd inte löper ut under de närmaste två månaderna, ska du vänta i lugn och ro på att nya tider blir tillgängliga.

De flesta av ansökningarna kan du även lämna in i e-tjänsten Enter Finland. Din ansökan blir anhängig genast då du lämnar in den via Enter Finland. Efter detta ska du besöka ett av våra serviceställen för att styrka din identitet.

Om du inte lyckas boka en tid, ditt tillstånd håller på att gå ut och du inte kan lämna in din ansökan i e-tjänsten, kan du besöka servicestället för att köa med könummer. Förbered dig dock på att du högst troligtvis blir tvungen att köa under en lång tid och kanske ändå inte kan uträtta ditt ärende under samma dag.

Du kan skicka tilläggsutredningen till oss. Närmare anvisningar finns på vår webbplats.

Att lämna in en ansökan

Kan jag ansöka om fortsatt uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd utanför Finland?

Nej, det kan du inte göra. Ansökan om fortsatt tillstånd och permanent tillstånd ska lämnas in i Finland. I e-tjänsten kan du välja bara Migrationsverkets serviceställe som ditt verksamhetsställe.

När lönar det sig att ansöka om fortsatt eller permanent tillstånd?

Det lönar sig att lämna in en tillståndsansökan i god tid, men tidigast tre månader innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

Smidigast lämnar du in din ansökan i vår e-tjänst Enter Finland. Efter att du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten har du tre månader på dig att besöka vårt serviceställe för att styrka din identitet.

Om du ändå använder pappersblanketten, försäkra dig om att du har alla bilagor som krävs innan du bokar en tid på ett av våra serviceställen för att lämna in din ansökan.

När kan jag få permanent uppehållstillstånd?

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd när du har bott i Finland med ett kontinuerligt uppehållstillstånd i minst fyra år utan avbrott.

Läs mer: Permanent uppehållstillstånd.

Var hittar jag ansökningsblanketterna?

Du kan skriva ut ansökningsblanketten på sidan Blanketter på Migri.fi.

Vad händer om mitt tillstånd hinner gå ut innan jag lämnar in en ny ansökan?

Om du lämnar in din ansökan om tillstånd för sent, uppstår det ett avbrott i din uppehållsrätt. Även din rätt att arbeta avbryts. Det kan hända att polisen bötfäller dig för att du uppehåller dig utan tillstånd i landet.

Som förklaring räcker inte att du inte har kunnat boka en tid. Om du inte kan boka en tid i vår tidsbokningstjänst, kan du besöka vårt serviceställe utan att ha bokat en tid på förhand. Var beredd på att få köa. Vi slutar dela ut könummer när dagens tider till diskarna som betjänar kunder med könummer är slut. Ansök om tillstånd i god tid. Smidigast lämnar du in din ansökan i Enter Finland, eftersom du då kan lämna in din ansökan när det passar dig. Du ska besöka ett serviceställe för att styrka din identitet inom tre månader efter att du lämnat in ansökan. 

Du behöver ha tillräckliga kunskaper i datateknik för att kunna uträtta dina ärenden på webben.

När blir min ansökan om uppehållstillstånd som jag har gjort i e-tjänsten anhängig?

Din ansökan blir anhängig genast efter att du har skickat in den via e-tjänsten. 

Ansökan kan dock inte tas upp till behandling förrän du har besökt ett serviceställe för att bekräfta att det är du som skickat in ansökan. För att din ansökan ska kunna tas upp till behandling behöver du alltså styrka din identitet på det verksamhetsställe som du har valt i e-tjänsten.

Jag skickade en felaktig ansökan av misstag i e-tjänsten Enter Finland. Jag har ännu inte besökt det serviceställe som jag har valt. Kan jag radera webbansökan som jag redan har skickat och göra en ny ansökan?

Du kan inte själv radera en ansökan som du har skickat i e-tjänsten. Om du ännu inte har besökt ditt serviceställe, skicka ett meddelande till esupport@migri.fi och berätta varför du vill radera ansökan. Vi avgör från fall till fall om det är möjligt att ta tillbaka ansökan.

Jag har redan besökt mitt serviceställe och betalat ansökan. Är det fortfarande möjligt att ta tillbaka ansökan?

Du kan återkalla din ansökan när som helst när ärendet är anhängigt. Läs mer på sidan migri.fi/sv/aterkallande-av-ansokan.

Att besöka ett serviceställe

Vad ska jag ta med mig när jag besöker servicestället för att ansöka om uppehållstillstånd?

Om du har lämnat in ansökan i e-tjänsten Enter Finland och besöker servicestället för att styrka din identitet, ska du ta med dig

Om du tar med dig bilagor som du inte har bifogat till din ansökan, ska du först komplettera din ansökan i Enter Finland.

Om du ansöker med en pappersblankett ska du ta med dig

  • den ifyllda ansökningsblanketten,
  • ditt pass samt papperskopior av passets sida med personuppgifter och av alla passets sidor med anteckningar,
  • bilagorna till din ansökan i original samt papperskopior av dem och
  • ditt passfoto (anvisning om passfoto).

Ta med dig dessa även när du ansöker om uppehållstillståndskort.

Jag har valt ett verksamhetsställe i e-tjänsten. Kan jag byta mitt verksamhetsställe?

Du kan inte byta verksamhetsställe i e-tjänsten, men du kan lämna in en fritt formulerad komplettering om ärendet. 

Om du i fortsättningen önskar uträtta ärenden vid någon annan beskickning än den där du lämnat in din ansökan, ska du kontakta beskickningen i fråga. Om du befinner dig i Finland och har valt ett av Migrationsverkets serviceställen, kan du även besöka något annat av verkets serviceställen. Kom dock ihåg att uppge det serviceställe som du ursprungligen valde för Migrationsverkets tjänsteman.

Hur kan jag betala behandlingsavgiften?

Om du lämnar in din ansökan i Enter Finland kan du betala behandlingsavgiften med de vanligaste kreditkorten eller med dina nätbankskoder.

Vid våra serviceställen kan du betala avgiften med kontanter, de vanligaste betalkorten samt Visa, Visa Electron och MasterCard.

Läs mer: Behandlingsavgifter och betalningssätt.

Jag talar inte finska eller engelska. Hur kan jag uträtta mina ärenden hos Migrationsverket?

Hos Migrationsverket kan du lämna in ansökningar och få service på finska, svenska och engelska. Om du inte behärskar något av dessa språk måste du skaffa dig ett biträde eller en tolk som hjälper dig att uträtta dina ärenden. Våra serviceställen har inga tolktjänster.

Kan jag ansöka om förlängning av mitt visum eller identitetskort hos Migrationsverket?

Nej, det kan du inte göra. Polisen fattar beslut om förlängning av visum och beviljande av identitetskort.

Visum och uppehållstillstånd betyder olika saker. Om du besöker Finland till exempel som turist eller på en arbetsresa, har du beviljats ett visum (kortvarig vistelse). Visumklistermärket klistras fast på ditt pass.

Om du har kommit för att bo i Finland på grund av arbete, studier eller familjeband, har du beviljats uppehållstillstånd (långvarig vistelse). Efter år 2012 avses med tillstånd ett uppehållstillståndskort.

Kan jag komma och köa med ett könummer för att lämna in en medborgarskapsansökan?

Könumren är avsedda för brådskande ärenden. Medborgarskapsansökan anses inte vara en brådskande ansökan. Boka en tid på förhand i vår tidsbokningstjänst för att lämna in din ansökan. Vid behov kan du boka tid på servicestället.

Att vänta på ett beslut

Var hittar jag information om behandlingsskedet av min ansökan?

Du hittar behandlingstiderna för olika typer av ansökningar på Migri.fi.

Om du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten kan du se behandlingsskedet av din ansökan i Enter Finland. Servicestället eller telefontjänsten kan inte ge dig närmare information om behandlingen av din ansökan.

Läs mer: Behandlingstidtest.

Hur kan jag påskynda handläggningen av ansökan?

Läs mer om begäran om påskyndad behandling på sidan migri.fi/sv/begaran-om-paskyndad-behandling.

Får jag noggrannare information om läget av mitt ärende genom att ringa?

Nej, det får du inte. Vi kan inte ge mera information per telefon än vad du själv ser i e-tjänsten Enter Finland. Du får alltid de mest aktuella och noggrannaste uppgifterna genom att själv kolla läget av ditt ärende i Enter Finland.

Mer information om behandling av ansökningar finns på sidan migri.fi/sv/vilka-faktorer-paverkar.

Jag har legitimerat mig hos en myndighet, men statusen på min ansökan har inte ändrats i e-tjänsten Enter Finland. Borde jag göra någonting?

Oroa dig inte om det inte genast efter att du har styrkt din identitet står i e-tjänsten att ansökan är anhängiggjord. 

Ibland har myndigheterna mycket att göra och kan inte genast överföra din ansökan för behandling. Ansökan går framåt så fort som möjligt. 

Du behöver själv inte göra någonting. Om din ansökan kräver tilläggsutredningar kontaktar Migrationsverket dig. 

Enligt e-tjänsten Enter Finland har mitt ärende redan behandlats riktigt länge. Var hittar jag information om era behandlingstider?

Mer information om behandling av ansökningar finns på sidan migri.fi/sv/vilka-faktorer-paverkar.

Vart kan jag lämna in tilläggsutredningar till min ansökan?

Om du har lämnat in din ansökan i vår e-tjänst, logga in i tjänsten och skicka tilläggsutredningarna via den.

Om du har ansökt med en pappersblankett, kan du skicka tilläggsutredningarna till oss per post.

Om du ändå vill lämna in dina dokument personligen, kan du göra det på ett av Migrationsverkets serviceställen under öppettiderna. Lägg handlingarna i ett kuvert och kuvertet i postlådan. Bifoga ett följebrev för att snabba upp behandlingen av dina dokument.

Du behöver inte boka en tid på ett av våra serviceställen för att lämna in tilläggsutredningar.

Läs mer: Svara snabbt på begäran om komplettering.

Hur vet jag om svaret som jag skickat på kompletteringsbegäran räcker till?

Vi skickar en ny begäran om vi anser att svaret på den tidigare begäran inte räcker till för att vi ska kunna fortsätta med handläggningen av ärendet.

Vad ska jag göra när jag får ett meddelande i e-tjänsten om att beslut har fattats på min ansökan om uppehållstillstånd?

När du får ett meddelande om att beslut har fattats, var vänlig och vänta på att myndigheten kontaktar dig och berättar varifrån du kan hämta beslutet eller om beslutet skickas till dig.

Om du har beviljats uppehållstillstånd, får du ett uppehållstillståndskort. Det tar flera dagar att tillverka uppehållstillståndskortet, och uppehållstillståndet kan därför inte hämtas genast när beslutet har fattats.

Migrationsverkets kundnummer – vad är det?

När ett ärende som angår dig inleds, får du ett personligt kundnummer. Därefter används kundnumret som en uppgift som identifierar dig.

Läs mer: Kundnummer och diarienummer

Migrationsverkets diarienummer – vad är det?

Varje ärende som angår dig får ett eget diarienummer. Diarienumret används för att identifiera ditt ärende under hela handläggningsprocessen.

Läs mer: Kundnummer och diarienummer