Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för studier

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska flytta till Finland för att studera och har blivit antagen till en läroanstalt. Läroanstalten kan vara ett universitet, en yrkeshögskola, ett gymnasium eller en yrkesskola. Du kan ansöka om uppehållstillstånd för studier, om

 • dina studier leder till en examen eller ett yrke, eller
 • du kommer till Finland för att bedriva utbytesstudier.

Om dina studier utförs som distansstudier som inte kräver att du vistas i Finland, kan du inte få ett uppehållstillstånd för studier. Om du vill besöka Finland kortvarigt, ta reda på om du kan få ett visum. Information om fortsatt tillstånd hittar du på sidan Ansökan om fortsatt tillstånd för studier.

Se vår video om uppehållstillstånd för studier innan du lämnar in din ansökan. I videon visas hur man ansöker om uppehållstillstånd för att studera i Finland. 

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1-2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2-3 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 350 €

 • Avgift för webbansökan, 
  mindreårig

  Första tillstånd 240 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 450 €

 • Avgift för pappersansökan, mindreårig

  Första tillstånd 270 €

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Du får arbeta i Finland men vissa begränsningar finns

Du har obegränsad rätt att arbeta, om arbetet ingår i din examen. Det betyder att arbetet måste bestå av en arbetspraktik eller ett slutarbete. Du har även rätt att utföra annat förvärvsarbete 30 timmar per vecka. Några veckor kan du arbeta mer än 30 timmar, men i slutet av året måste antalet arbetstimmar vara i genomsnitt 30 timmar per vecka.

Studerande har inte längre obegränsad rätt att arbeta under semestertider eller när läroanstalten inte ger undervisning. Studerandes rätt att arbeta förändrades när ändringarna i forskar- och studerandelagen trädde i kraft den 15 april 2022.

Ditt uppehållstillstånd kan vara ett A- eller B-tillstånd

Om du ska komma till Finland för att 

 • avlägga en högskoleexamen, beviljas du ett A-tillstånd, det vill säga ett kontinuerligt uppehållstillstånd
 • avlägga någon annan examen än en högskoleexamen, beviljas du ett B-tillstånd, det vill säga ett tillfälligt uppehållstillstånd. Även utbytesstuderande beviljas ett B-tillstånd.

Du kan byta tillståndstyp från B till A, om 

 • du studerar vid en högskola i Finland och dina studier leder till en examen
 • du uppfyller villkoren för uppehållstillståndet och
 • du lämnar in en ny ansökan om uppehållstillstånd.

Om dina studier inte leder till en högskoleexamen, kan du inte få A-tillstånd. 

Läs mer om olika typer av uppehållstillstånd.

Ansökan om uppehållstillstånd för studier, OLE_OPI

Fyll i ansökan i e-tjänsten