Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för studier

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska flytta till Finland för att studera och har blivit antagen till en läroanstalt. Läroanstalten kan vara ett universitet, en yrkeshögskola, ett gymnasium eller en yrkesskola. Du kan ansöka om uppehållstillstånd för studier, om

 • dina studier leder till en examen eller ett yrke, eller
 • du kommer till Finland för att bedriva utbytesstudier.

Om dina studier utförs som distansstudier som inte kräver att du vistas i Finland, kan du inte få ett uppehållstillstånd för studier. Om du vill besöka Finland kortvarigt, ta reda på om du kan få ett visum (um.fi). Information om fortsatt tillstånd hittar du på sidan Ansökan om fortsatt tillstånd för studier.

Se vår video om uppehållstillstånd för studier innan du lämnar in din ansökan. I videon visas hur man ansöker om uppehållstillstånd för att studera i Finland. 

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1 månad

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 3 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 350 €

 • Avgift för webbansökan, 
  mindreårig

  Första tillstånd 240 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 450 €

 • Avgift för pappersansökan, mindreårig

  Första tillstånd 270 €

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

D-visum för studerande

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. D-visum gäller i 100 dagar. Ansök om D-visum endast om du kan resa till Finland inom 2 veckor från beviljandet av uppehållstillstånd. Ditt uppehållstillståndskort skickas till ett avhämtningsställe i Finland och du måste hämta kortet. Läs mer på sidan D-visum.

Du får arbeta i Finland men vissa begränsningar finns

Med uppehållstillstånd för studier får du utföra avlönat arbete i 30 timmar per vecka i genomsnitt inom vilken bransch som helst. Några veckor kan du arbeta mer än 30 timmar, men i slutet av året måste antalet arbetstimmar vara i genomsnitt 30 timmar per vecka.

 • Till exempel under semestertider får du arbeta på heltid inom vilken bransch som helst, om den genomsnittliga arbetstiden bara är 30 timmar per vecka i slutet av året. 

Du får alltså arbeta i genomsnitt 120 timmar per månad och sammanlagt 1 560 timmar per år.

Du kan utföra arbetspraktiker eller göra ett slutarbete som ingår i din examen utan begränsningar. Begränsningen på 30 timmar per vecka gäller alltså inte dem, om det redan i avtalsskedet har överenskommits att de ger studiepoäng. Om du först i efterhand registrerar dessa arbeten som praktik som ingår i studier, gäller begränsningen på 30 timmar dem.

Din arbetsgivare kontrollerar hur mycket du får arbeta med ditt uppehållstillstånd. Du och din arbetsgivare måste båda se till att antalet timmar inte överskrids. Arbetsmängden övervakas av Arbetarskyddsförvaltningen (tyosuojelu.fi).

Om du har fått ditt uppehållstillstånd före den lagändring som trädde i kraft den 15 april 2022, har du samma rätt att arbeta som de studerande som har fått sitt uppehållstillstånd efter lagändringen. Du får alltså arbeta i 30 timmar per vecka i genomsnitt.

Ditt uppehållstillstånd kan vara ett A- eller B-tillstånd

Om du ska komma till Finland för att avlägga en högskoleexamen, beviljas du ett A-tillstånd, det vill säga ett kontinuerligt uppehållstillstånd

Om du ska komma till Finland för att avlägga någon annan examen än en högskoleexamen, beviljas du ett B-tillstånd, det vill säga ett tillfälligt uppehållstillstånd. Även utbytesstuderande beviljas ett B-tillstånd.

Du kan byta tillståndstyp från B till A, om 

 • du studerar vid en högskola i Finland och dina studier leder till en examen
 • du uppfyller villkoren för uppehållstillståndet och
 • du lämnar in en ny ansökan om uppehållstillstånd.

Om dina studier inte leder till en högskoleexamen, kan du inte få A-tillstånd. Läs mer på sidan Olika typer av uppehållstillstånd.

Ansökan om uppehållstillstånd för studier, OLE_OPI

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland