Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för studier

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska flytta till Finland för att studera och har blivit antagen till en läroanstalt. Studierna måste leda till examen eller yrke. Läroanstalten kan vara ett universitet eller en högskola, en yrkeshögskola, ett gymnasium eller en yrkesskola. Dina studier kan även vara utbytesstudier vid någon av dessa läroanstalter.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 13 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2–3 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 350 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 450 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Kamu kontrollerar hur behandlingen av din ansökan har framskridit bland ansökningarna med samma ärendetyp och behandlingsgrund. Läs mer på sidan migri.fi/chatt.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste uppfylla följande villkor:

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • närvarointyg från din läroanstalt i Finland
 • utredning om försörjning
 • sjukförsäkring
 • utredning om den betalda studieavgiften eller stipendiet
 • tidigare examensbetyg (behövs inte om du är examensstuderande eller utbytesstuderande)
 • eventuella arbetsintyg (behövs inte om du är examensstuderande eller utbytesstuderande).
 • om du är under 18 år gammal, ska du också bifoga till din ansökan

Ansökan om uppehållstillstånd för studier, OLE_OPI

Fyll i ansökan i e-tjänsten