Hoppa till innehåll

Som en EU-medborgare måste du registrera din uppehållsrätt om du vistas i Finland i över 90 dagar

Om du är en medborgare i en EU-stat, Liechtenstein eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland. Du måste i alla fall registrera din uppehållsrätt om du vistas i Finland i över 90 dagar.

Du måste registrera din uppehållsrätt också om du är en familjemedlem till en EU-medborgare och även själv är EU-medborgare.

Medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) är Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland.

 

Denna ansökningsguide hjälper dig att hitta rätt ansökan. Genom att svara på frågorna kommer du till en sida där du kan läsa om ansökningsvillkoren och de bilagor som måste bifogas till ansökan.

Ansökningsguiden är avsedd som ett hjälpmedel för dig. Vi sparar inte dina svar.