Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Flyktingar och asylsökande

Hur kan man komma till Finland som flykting?

Finland mottar varje år kvotflyktingar och man kan också söka asyl i Finland.

Läs mera om kvotflyktingar och ansökan om asyl.

Hur kan jag söka asyl i Finland?

Du måste lämna in asylansöka personligen till polisen eller gränskontrollmyndigheten när du ankommer till Finland eller strax därefter.

Du kan inte söka asyl vid eller via finska beskickningar utomlands. Du kan inte heller söka asyl genom att kontakta Finland utomlands per brev eller e-post.

Läs mera om ansökan om asyl.

Kan ni skicka till mig till Elfenbenskusten papper med vilka jag kan söka asyl i Finland?

Vi kan inte skicka ansökningspapper, eftersom asyl inte kan sökas utomlands per brev eller e-post.

Läs mera om ansökan om asyl.

Får en asylsökande förvärvsarbeta?

En asylsökande får förvärvsarbeta i Finland utan uppehållstillstånd när tre månader har gått sedan asylansökan lämnats in, om personen har ett giltigt resedokument som berättigar till gränsövergång. Om asylsökanden inte har ett sådant dokument, får han eller hon förvärvsarbeta i Finland utan uppehållstillstånd när sex månader har gått sedan asylansökan lämnats in.

Läs mera om asylsökandes rätt att arbeta.

Hur kan jag som arbetsgivare försäkra mig om att en utlänning har rätt att arbeta?

När du önskar anställa en asylsökande, ska du i första hand ta reda på om personen har rätt att arbeta genom att fråga personen själv om detta. Om du vill, kan du anhålla om ett intyg över rätten att arbeta från Migrationsverket.

Mer information hittar du på sidan asylsökandes rätt att arbeta.

Vad avses med spårning?

Man försöker genom spårning att på nytt skapa kontakt mellan den minderåriga asylsökanden och hans eller hennes vårdnadshavare som befinner sig utanför Finland. Syftet med spårningen är också att bidra till att Migrationsverkets beslut baserar sig på fakta.

Det ligger i barnets intresse att barnet vet var hans eller hennes vårdnadshavare befinner sig. Utlänningslagen förutsätter att vistelseorten för föräldrarna eller andra vårdnadshavare till en minderårig asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare utreds i mån av möjlighet.

Vad avses med åldersbestämning och varför utreds asylsökandens ålder?

Personens ålder har betydelse när det gäller många lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Till exempel minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare säkras särskilda arrangemang vid asylförfarandet och mottagningen av asylsökande.

Läs mera: Åldersbedömning av minderåriga (ålderstest)

Hur många irakier har sökt asyl i Finland? Hur många indier finns det i Finland?

Du kan bekanta dig med statistiken över asylsökande samt utlänningar som vistas i Finland på sidor Statistik.

Vilka länder är enligt Finland "trygga länder" därifrån flyktingar inte tas emot?

Finland har inte någon separat lista över trygga länder, utan varje asylsökandes ansökan behandlas individuellt.

Jag gör en utredning/skriver en essä om Finlands flyktingpolitik? Varifrån kan jag få tilläggsuppgifter?

Nyttiga sidor för dig är bl.a:

Jag vill läsa Finlands utlänningslag, var kan jag hitta den?

Utlänningslagen finns i lagdatabasen Finlex på svenska: www.finlex.fi/sv

Hur mycket mottagningspenning får en asylsökande?

Det ekonomiska stöd som förläggningen beviljar är avsett för asylsökandes nödvändiga grundläggande behov. Se mängden av mottagningspenning på sidan Mottagningspenning.