Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för personer som ansöker om EU-blåkort

Använd denna ansökan för att ansöka om EU-blåkort. Du måste ha ett undertecknat arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande för minst ett år. Därutöver måste du ha en högskoleexamen.

Du kan ansöka om detta uppehållstillstånd genom expressfilen och få tillståndet inom två veckor. Läs mer på sidan Expressfilen

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1 månad / fortsatt tillstånd 1 månad

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 1 månad / fortsatt tillstånd 1 månad

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

EU-blåkort

Ett EU-blåkort beviljas för högst två år i taget.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

I vissa fall kan du börja arbeta i Finland innan du får ett beslut. Läs mer om att arbeta utan uppehållstillstånd.

 • Du har rätt att arbeta med arbetsuppgifter som kräver hög kompetens. Ditt tillstånd är inte bundet till en viss arbetsgivare.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.
 • Ett EU-blåkort som beviljats av Finland ger dig rätt att arbeta endast i Finland.

 • I vissa fall kan du börja arbeta i Finland innan du får ett beslut. Läs mer om att arbeta utan uppehållstillstånd.

Blåkortsinnehavarens vistelse i andra EU-länder

Du kan flytta till en annan EU-medlemsstat om Finland har beviljat dig ett EU-blåkort. Om den andra medlemsstaten inte beviljar dig ett EU-blåkort, kan du återvända till Finland. Du får vistas i Finland i tre månader även om ditt finska EU-blåkort inte längre är giltigt. Om Finland har beviljat din familjemedlem uppehållstillstånd, kan han eller hon flytta med dig till en annan medlemsstat och återvända till Finland med dig.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • arbetsavtal eller bindande arbetserbjudande där man kommer överens om dina arbetsuppgifter och din lön
 • utredning om avlagd examen på högre nivå (examensbetyg, intyg eller annat bevis på formella kvalifikationer, som utfärdats av en behörig myndighet och som visar att du har avlagt ett utbildningsprogram på högre nivå efter mellannivå (en helhet som utgörs av kurser) i en läroanstalt som erkänns vara en högre läroanstalt i den stat där den är belägen, och avläggandet av examen har förutsatt minst tre (3) års studier)
 • ditt senaste löneintyg (endast om du ansöker om fortsatt tillstånd)

 

Ansökan om uppehållstillstånd för specialister, OLE_TY2

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för specialister, OLE_TY2

Fyll i ansökan i e-tjänsten