Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för personer som ansöker om EU-blåkort

Använd denna ansökan om du ansöker om EU-blåkort. Du kan ansöka om EU-blåkort om

 • du kommer till Finland för en högkvalificerad anställning (highly skilled worker)
 • din lön är minst 3 638 euro per månad år 2024 och
 • du har högre yrkeskvalifikationer som kan styrkas genom bevis på högre utbildning eller högre yrkeskompetens. Med bevis på högre utbildning avses en högskoleexamen som har förutsatt minst tre års studier. Med högre yrkeskompetens avses i regel ett faktiskt utövande av yrket under minst fem år på en nivå som är jämförbar med bevis på högre utbildning.

Du måste redan ha fått arbete innan du ansöker om uppehållstillstånd och arbetet ska pågå i minst sex månader.

Ett EU-blåkort beviljas för högst två år. Om ditt arbete pågår en kortare tid än två år, beviljas EU-blåkortet för den tid som anställningen gäller och för tre ytterligare månader därtill.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1 månad / fortsatt tillstånd 1 månad

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 1 månad / fortsatt tillstånd 1 månad

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 170 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Du kan ansöka om detta uppehållstillstånd genom expressfilen och få tillståndet inom två veckor. Läs mer på sidan Expressfilen

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Läs mer på sidan D-visum

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta med arbetsuppgifter som kräver hög kompetens. Ditt tillstånd är inte bundet till en viss arbetsgivare.
 • Om du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd, har du rätt att arbeta som specialsakkunnig i högst 90 dagar redan innan du beviljas tillståndet. Kontrollera om du uppfyller villkoren på sidan Att arbeta utan uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas. Läs mer på sidan Att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas
 • Ett EU-blåkort som beviljats av Finland ger dig rätt att arbeta endast i Finland.

 • I vissa fall kan du börja arbeta i Finland innan du får ett beslut. Läs mer på sidan Att arbeta utan uppehållstillstånd.

Blåkortsinnehavarens vistelse i andra EU-länder

Du kan flytta till en annan EU-medlemsstat om Finland har beviljat dig ett EU-blåkort. Om den andra medlemsstaten inte beviljar dig ett EU-blåkort, kan du återvända till Finland. Du får vistas i Finland i tre månader även om ditt finska EU-blåkort inte längre är giltigt. Om Finland har beviljat din familjemedlem uppehållstillstånd, kan han eller hon flytta med dig till en annan medlemsstat och återvända till Finland med dig.

Ansök om uppehållstillstånd för specialsakkunnig, OLE_TY2

Fyll i ansökan i Enter Finland

Ansök om fortsatt tillstånd för specialsakkunnig, OLE_TY2

Fyll i ansökan i Enter Finland

Förbered dig på livet i Finland