Meny

Ansökan om uppehållstillstånd för fortsatt tillstånd för att söka arbete

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om grunden för din ansökan om uppehållstillstånd är att fortsatt tillstånd för att söka arbete. Du måste ha ett giltigt uppehållstillstånd för studier. Du också måste ha avslutat dina studier och är utexaminerad.

Fortsatt tillstånd för att söka arbete

 • Förväntad behandlingstid

  4–8 månader

 • Avgift för pappersansökan

  190 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

1

Du har ett giltigt uppehållstillstånd för studier.

2

Du har avslutat dina studier och är utexaminerad.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning är tryggad

 • Du måste själv betala dina levnadskostnader. Du måste ha minst 560 euro per månad för att kunna betala för boende och mat och täcka dina andra kostnader. Detta betyder att du måste ha 6720 euro till ditt förfogande om du ska vistas i Finland i ett år. Samma försörjningsförutsättning gäller uppehållstillstånd för studier. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Rätt att arbeta

Du kan ansöka om detta uppehållstillstånd om du har för avsikt att söka arbete. Du får börja arbeta genast när du har fått ett arbete. Ansök om ett nytt uppehållstillstånd på grund av arbete innan giltighetstiden för det uppehållstillstånd som du fick för att söka arbete går ut.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar

Specifika bilagor

 • examensbevis
 • en utredning om försörjning

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund, OLE_MUU

Fyll i en pappersansökan