Hoppa till innehåll

Ansökan om fortsatt uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett företag

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ansöker om fortsatt tillstånd för att söka arbete eller starta ett företag och inte ännu har fått ett jobb. Du måste ha ett giltigt uppehållstillstånd för studier eller för forskare.

 • Om du har ett uppehållstillstånd för studier, måste du också ha avslutat dina studier och vara utexaminerad.
 • Om du har ett uppehållstillstånd för forskare, måste du antingen ha slutfört ditt forskningsprojekt eller ha avlagt en doktorsexamen i Finland efter att ditt forskningsarbete slutat.

Uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett företag beviljas en gång för högst ett år.

Du kan inte få uppehållstillstånd för att söka arbete om du har fått ett beslut om att du ska utvisas ur Finland.

Fortsatt tillstånd för att söka arbete eller starta ett företag

 

 • Förväntad behandlingstid

  2–3 månader

 • Avgift för pappersansökan

  430 €

Gör så här:

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

5

Betala ansökan vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Dessutom måste du uppfylla följande villkor:

1

Du har ett giltigt uppehållstillstånd för studier eller för forskare.

2

Du har studerat och avlagt en examen i Finland, eller har antingen slutfört ditt forskningsprojekt eller avlagt en doktorsexamen i Finland efter att ditt forskningsarbete slutat.

3

Du har inte ännu fått ett jobb förrän ditt uppehållstillstånd för studier eller för forskare går ut.

4

Du ansöker om uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett företag innan ditt uppehållstillstånd för studier eller för forskare går ut.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning är tryggad

 • Du måste själv betala dina levnadskostnader. Du måste ha minst 560 euro per månad för att kunna betala för boende och mat och täcka dina andra kostnader. Detta betyder att du måste ha 6720 euro till ditt förfogande om du ska vistas i Finland i ett år. Samma försörjningsförutsättning gäller uppehållstillstånd för studier. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Rätt att arbeta

Detta uppehållstillstånd är avsett för att söka arbete. När du hittar ett jobb, ska du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på grund av arbete innan giltighetstiden för det uppehållstillstånd som du fått för att söka arbete går ut. Kontrollera om du uppfyller förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd för en person som har avlagt examen i Finland eller en person som har slutfört forskning i Finland. Om du startar ett företag, ska du ansöka om uppehållstillstånd för företagare. Du kan börja arbeta genast när du har fått ett jobb eller börjat din företagsverksamhet.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar
 • familjeutredningsblankett PKJATKO_plus (fylls i och undertecknas av din familjemedlem som bor i Finland)

Tillståndsspecifika bilagor

•    examensbetyg och utredning om försörjning (om du har ett uppehållstillstånd för studier)
•    examensbetyg eller intyg om slutförande av forskningsprojekt och utredning om försörjning (om du har ett uppehållstillstånd för forskare)

 

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund, OLE_MUU

Fyll i en pappersansökan