Meny

Kvotflyktingar

En kvotflykting är en person som

  • har varit tvungen att lämna sitt hemland eller permanenta bosättningsland
  • har rest till ett annat land där han eller hon inte kan bosätta sig permanent
  • Förenta nationernas flyktingkommissariat UNHCR anser vara flykting.

I Finland beslutar riksdagen årligen i samband med godkännandet av statsbudgeten om hur många kvotflyktingar Finland förbinder sig att ta emot. Sedan 2001 har Finlands flyktingkvot varit 750 personer per år. Riksdagen kan besluta om en eventuell tilläggskvot. Flyktingkvoten ökades till exempel åren 2014 och 2015 på grund av den svåra situationen i Syrien, och Finland tog emot 1 050 kvotflyktingar.

Enligt UNHCR hör frivillig och säker återflyttning av flyktingar samt placering av flyktingar i områden som ligger nära deras hemland till de lösningar som borde prioriteras. De är dock inte alltid möjliga. I dagens läge finns det cirka 35 länder som tar emot kvotflyktingar.

Akuta fall

Under de senaste åren har 100 platser i den årliga flyktingkvoten reserverats för akuta fall och personer som UNHCR anser vara i behov av brådskande vidarebosättning. Dessa akuta fall väljer Finland utifrån UNHCR:s dokument.