Hoppa till innehåll

Kvotflyktingar

En kvotflykting är en person som

  • har varit tvungen att lämna sitt hemland eller permanenta bosättningsland
  • har rest till ett annat land där han eller hon inte kan bosätta sig permanent
  • Förenta nationernas flyktingorgan UNHCR anser vara flykting.

I Finland beslutar riksdagen årligen i samband med godkännandet av statsbudgeten om hur många kvotflyktingar Finland förbinder sig att ta emot. Åren 2001–2019 var flyktingkvoten 750 personer per år. År 2020 var flyktingkvoten 850 personer, år 2021 var antalet 1 050 personer, år 2022 var antalet 1 500 personer och år 2023 var antalet 1 050 personer. Flyktingkvoten för år 2024 är 500 personer.  

Flyktingarna som Finland tar emot inom flyktingkvoten är personer som UNHCR anser vara flyktingar och som UNHCR föreslår som kvotflyktingar till Finland. UNHCR bedömer vilka personer som är i störst behov av hjälp och föreslår dem som kvotflyktingar till Finland. Finland begär inte UNHCR att föreslå individuellt bestämda personer, till exempel dina föräldrar eller syskon.

UNHCR bedömer själv vilka personer som är i störst behov av hjälp och vilka som ska föreslås för vidarebosättning i Finland. Dina släktingar som bor utomlands måste själva besöka UNHCR:s kontor och ansöka om internationellt skydd. Vid intervjun med UNHCR lönar det sig för dina släktingar att berätta om att de har släkt i Finland och att de önskar flytta just till Finland.

Akuta fall

Under de senaste åren har en del av platserna i den årliga flyktingkvoten reserverats för flyktingar som UNHCR anser vara i behov av brådskande vidarebosättning. Dessa akuta fall väljer Finland utifrån UNHCR:s dokument utan intervjuer.

År 2024 kommer antalet akuta fall att vara 50 personer.

Ankomsten till Finland

De flyktingar som tas emot inom kvoten placeras inte på förläggningarna, utan de flyttar direkt till en kommun. Kvotflyktingarna anländer till Finland först när det finns kommunplatser och bostäder för dem.

För placeringen av kvotflyktingarna i kommunerna ansvarar de lokala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Den lokala närings-, trafik- och miljöcentralen förhandlar och avtalar med kommunerna i området om hur många flyktingar de förbinder sig till att ta emot. De kommuner som tar emot kvotflyktingar och ordnar integrationstjänster får ersättningar av staten.

Om du har tagits till Finland inom flyktingkvoten, får du mer information på webbplatsen www.movingtofinland.fi.

Videor för flyktingar som flyttar till Finland

Migrationsverkets YouTube-kanal finns filmer om Finland. Filmerna är avsedda för kvotflyktingar som har blivit utvalda för vidarebosättning i Finland. Filmerna finns på fem språk: arabiska, engelska, kurmanji, tigrinska och Kongo-swahili.

Engelska: Videos for the refugees moving to Finland in the resettlement program (youtube.com)

Arabiska: مقاطع فيديو للاجئين الذين سينتقلون للعيش في فنلندا ضمن برنامج إعادة التوطين (youtube.com)

Kongolesisk swahili: Video kwa ajili ya wakimbizi waliochaguliwa kwenda kuishi huko Finland (youtube.com)

Kurdisk kurmandzi: Vîdyoyên ji bo penaberên ku di bernameya niştacîhbûnê de diçin Fînlandyayê (youtube.com)

Tigrinska: ቪድዮታት ንብፕሮግራም ዳግመምቁቋም ናብ ፊንላንድ ንዝግዕዙ ስደተኛታት (youtube.com)

Teman som behandlas i filmerna:

  1. Grundläggande information om Finland
  2. Att leva i Finland
  3. Barnskötsel, utbildning och barnens grundrättigheter i Finland
  4. Studiemöjligheter och livet i Finland som ung person
  5. Vuxenutbildning och arbetslivet
  6. Social trygghet och hälso- och sjukvården i Finland
  7. Sammanställning av filmerna 1–6