Meny

Kvotflyktingar

En kvotflykting är en person som

  • har varit tvungen att lämna sitt hemland eller permanenta bosättningsland
  • har rest till ett annat land där han eller hon inte kan bosätta sig permanent
  • Förenta nationernas flyktingorgan UNHCR anser vara flykting.

I Finland beslutar riksdagen årligen i samband med godkännandet av statsbudgeten om hur många kvotflyktingar Finland förbinder sig att ta emot. Åren 2001–2019 har Finlands flyktingkvot varit 750 personer per år. Riksdagen kan besluta om en eventuell tilläggskvot. Flyktingkvoten ökades till exempel åren 2014 och 2015 med 300 på grund av den svåra situationen i Syrien, och Finland tog emot sammanlagt 1 050 kvotflyktingar.

År 2018 vidarebosatts nästan 25 000 personer till EU-länderna.

 

Akuta fall

Under de senaste åren har en del av platserna i den årliga flyktingkvoten reserverats för flyktingar som UNHCR anser vara i behov av brådskande vidarebosättning. Dessa akuta fall väljer Finland utifrån UNHCR:s dokument utan intervjuer. Finland har förberett sig på att ta emot 120 akuta fall år 2020.