Hoppa till innehåll

Kvotflyktingar

En kvotflykting är en person som

  • har varit tvungen att lämna sitt hemland eller permanenta bosättningsland
  • har rest till ett annat land där han eller hon inte kan bosätta sig permanent
  • Förenta nationernas flyktingorgan UNHCR anser vara flykting.

I Finland beslutar riksdagen årligen i samband med godkännandet av statsbudgeten om hur många kvotflyktingar Finland förbinder sig att ta emot. Åren 2001–2019 har Finlands flyktingkvot varit 750 personer per år. År 2020 var antalet 850 personer, och år 2021 kommer det att vara totalt 1 050 personer.

Akuta fall

Under de senaste åren har en del av platserna i den årliga flyktingkvoten reserverats för flyktingar som UNHCR anser vara i behov av brådskande vidarebosättning. Dessa akuta fall väljer Finland utifrån UNHCR:s dokument utan intervjuer. Finland har förberett sig på att ta emot 120 akuta fall år 2021.

Till skillnad från föregående år föreslår UNHCR till Finland även icke-allokerade fall utan ett krav på brådskande vidarebosättning. Finland reserverar i sin kvot 120 icke-allokerade platser utan avgränsning enligt nationalitet eller region. Huvudvikten (minst 80 %) av de fall som UNHCR föreslår till Finland ska ändå ligga på akuta fall. 

Ankomsten till Finland

De flyktingar som tas emot inom kvoten placeras inte på förläggningarna, utan de flyttar direkt till en kommun. Kvotflyktingarna anländer till Finland först när det finns kommunplatser och bostäder för dem.

För placeringen av kvotflyktingarna i kommunerna ansvarar de lokala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Den lokala närings-, trafik- och miljöcentralen förhandlar och avtalar med kommunerna i området om hur många flyktingar de förbinder sig till att ta emot. De kommuner som tar emot kvotflyktingar och ordnar integrationstjänster får ersättningar av staten.

Om du har tagits till Finland inom flyktingkvoten, får du mer information på webbplatsen www.movingtofinland.fi.

 

Informationsvideor om Finland för kvotflyktingar

Migrationsverkets YouTube-kanal finns sju filmer om Finland. Filmerna är avsedda för kvotflyktingar som har blivit utvalda för vidarebosättning i Finland. Filmerna finns på fem språk: arabiska, engelska, kurmanji, tigrinska och Kongo-swahili.

Teman som behandlas i filmerna:

  1. Grundläggande information om Finland
  2. Att leva i Finland
  3. Barnskötsel, utbildning och barnens grundrättigheter i Finland
  4. Studiemöjligheter och livet i Finland som ung person
  5. Vuxenutbildning och arbetslivet
  6. Social trygghet och hälso- och sjukvården i Finland
  7. Sammanställning av filmerna 1–6