Hoppa till innehåll

Vad räknas som säsongsarbete?

Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism som utförs under vissa delar av året. Man får säsongsarbeta i högst nio månader.

De branscher inom jordbruket som innefattar säsongsarbete:

  • jordbruk och service i anslutning härtill, dock inte jakt och service i anslutning härtill
  • skogshushållning och skogsskötsel.

De branscher inom turismen som innefattar säsongsarbete:

  • hotell- och restaurangverksamhet
  • skid- och slalomanläggningar
  • researrangemang
  • turist- och bokningsservice
  • nöjes- och temaparksverksamhet
  • stödtjänster till artistisk verksamhet
  • kustsjöfart, passagerartrafik
  • sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik.

Se statsrådets förordning om de branscher inom jordbruk och turism som innefattar säsongsbunden verksamhet.