Hoppa till innehåll

Vad räknas som säsongsarbete?

Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism som utförs under vissa delar av året. Säsongsarbete är kopplad till en viss tid på året då det krävs avsevärt högre arbetsinsatser än vad som behövs för att sköta det löpande arbetet.

Man får utföra säsongsarbete i högst nio månader under en period av tolv månader.

I statsrådets förordning (966/2017) föreskrivs att sådana branscher inom jordbruket som innefattar säsongsarbete är följande branscher enligt näringsgrensindelningen NI 2008:

 1. A 01 Jordbruk och service i anslutning härtill, dock inte A 017 Jakt och service i anslutning härtill,
 2. A 02100 Skogshushållning och skogsskötsel.

I statsrådets förordning (966/2017) föreskrivs att sådana branscher inom turismen som innefattar säsongsarbete är följande branscher enligt näringsgrensindelningen NI 2008:

 1. H 50102 Kustsjöfart, passagerartrafik,
 2. H 50300 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik,
 3. I Hotell- och restaurangverksamhet,
 4. N 79120 Researrangemang,
 5. N 79900 Turist- och bokningsservice,
 6. R 90020 Stödtjänster till artistisk verksamhet,
 7. R 93210 Nöjes- och temaparksverksamhet,
 8. R 93291 Skid- och slalomanläggningar.

De arbetsuppgifter som en säsongsarbetare utför måste ingå i ovannämnda branscher.

Därutöver krävs det att arbetet är säsongsbundet och utförs i ett anställningsförhållande.

Närmare definitioner av branscherna och av arbetsuppgifterna som ingår i dem hittar du i näringsgrensindelningen 2008.

Bland annat följande arbetsuppgifter räknas som säsongsarbete i enlighet med statsrådets förordning ovan:

 • plockning av trädgårdsbär
 • uppfödning och skötsel av mjölkboskap
 • uppfödning och skötsel av svin
 • anställning på en pälsfarm
 • arbete inom skogsskötsel och skogsodling
 • insamling av kottar för fröproduktion
 • arbete inom hotell- och restaurangbranschen, förutsatt att företagets verksamhet är säsongsbunden
 • arbete som reseguide eller vildmarksguide
 • arbete som skidlärare.

Följande arbetsuppgifter räknas inte som säsongsarbete i enlighet med statsrådets förordning ovan:

 • plockning av skogsbär
 • insamling av kottar för prydnadsändamål
 • insamling av vilt växande lav och svampar
 • byggande av ett nytt svinhus
 • reparation av taket på ladugården
 • renovering av säsongsarbetares inkvarteringslokaler
 • arbete med anknytning till fiske och vattenbruk
 • arbete med anknytning till grönbyggande och landskapsvård
 • arbete med anknytning till fastighetsunderhåll
 • skötsel av golfbanor
 • arbete inom livsmedelsindustrin.