Hoppa till innehåll

Arbete

Du kan få hjälp med att hitta arbete genom arbets- och näringsbyrån.

Hjälp med att hitta arbete

Arbets- och näringsbyrån kan ge dig vägledning i arbetssökning och erbjuda dig tjänster som stöder sysselsättning. Genom arbets- och näringsbyrån kan du bland annat gå på kurser i finska eller svenska språket. 

Arbets- och näringsbyrån har också bra kunskap om lediga jobb. Du kan också hitta arbetsplatser från Finland via andra webbtjänster:

Rätt att arbeta

För att kunna arbeta måste du ha rätt att arbeta. Försäkra dig om att du har rätt att arbeta innan du tar emot ett jobb. Information om rätten att arbeta i olika situationer hittar du på sidan ”Vilket slags tillstånd behöver du?”.

Det finns endast vissa specifika arbetsuppgifter som du kan utföra utan uppehållstillstånd. Om du vistas i Finland utan visum och vill arbeta, får du arbeta i vissa uppgifter. Läs mer om att arbeta utan uppehållstillstånd.

Värna om dina rättigheter

Alla har rätt att arbeta i Finland på rättvisa villkor. Arbetarskyddsförvaltningens guide innehåller information om till exempel löner, arbetstider och semestrar.

Om någon försöker pressa dig att betala förmedlingsarvode, att arbeta under dåliga anställningsvillkor eller att delta i sexuella handlingar eller begå brott i utbyte mot jobb, boende eller hjälp, är det bäst att be om hjälp av personalen vid förläggningen eller någon annan myndighet. Hjälpsystemet för offer för människohandel är en myndighet som också kan hjälpa dig vid behov.

Polisens uppgift är att säkerställa människornas och omgivningens säkerhet i alla situationer och alla tider. Polisen förebygger och utreder brott. Brott som polisen utrett övergår till åklagaren som bestämmer om åtal ska väckas. Du kan göra en polisanmälan på vilken polisstation som helst oberoende av var brottet har skett. 

  • Mer information om hur man gör en polisanmälan: poliisi.fi/sv

Läs mer: