Hoppa till innehåll

Att arbeta hos en ny arbetsgivare under giltighetstiden för tillståndet för säsongsarbete

Om du vill arbeta hos en säsongsarbetsgivare som inte har lagts till i ditt tillstånd för säsongsarbete, ska du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare till tillståndet. Du kan arbeta hos den nya arbetsgivaren under tiden som ditt nuvarande tillstånd för säsongsarbete är giltigt. 

Om du ska arbeta hos den nya arbetsgivaren längre än ditt nuvarande tillstånd för säsongsarbete är giltigt, ska du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd, inte om fogande av en ny arbetsgivare.  

Du måste ha ett giltigt tillstånd för säsongsarbete (ett visum, ett intyg eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete) för att ansöka om fogande av en ny arbetsgivare. Du kan inte ansöka om fogande av en ny arbetsgivare om du har ett annat uppehållstillstånd på grund av arbete.

Så här ansöker du om fogande av en ny arbetsgivare

Om du har ansökt om ditt nuvarande tillstånd för säsongsarbete i e-tjänsten Enter Finland, ska du ansöka även om fogande av en ny arbetsgivare i Enter Finland

Du ska lämna in en pappersansökan om fogande av en ny arbetsgivare 

 • om du har ansökt om ditt nuvarande tillstånd för säsongsarbete med en pappersblankett eller
 • om du har kommit till Finland med ett visum för säsongsarbete.
   

Gör så här när du ansöker i e-tjänsten Enter Finland:

1

Ansök om fogande av en ny arbetsgivare via samma Enter Finland -konto som du använde när du lämnade in ansökan om ditt nuvarande tillstånd för säsongsarbete. Öppna ansökan om ditt nuvarande tillstånd för säsongsarbete. Du hittar den på sidan ”Tidigare ansökningar”. Öppna din senaste ansökan och klicka på ”Ansök om fogande av en ny arbetsgivare ”.  

2

Uppge i ansökningsblanketten att du ansöker om fogande av en ny arbetsgivare till ditt tillstånd för säsongsarbete. Du kan arbeta hos den nya arbetsgivaren endast under tiden som ditt tillstånd för säsongsarbete är giltigt.

3

Bifoga till ansökan blanketten TY6_plus som kompletterats och undertecknats av din nya arbetsgivare.  

4

Du behöver inte bifoga en bild av ditt giltiga tillstånd för säsongsarbete i Enter Finland, även om det finns anvisningar för det på sidan ”Bilagor”. Du kan lämna denna punkt tom.

5

Betala behandlingsavgiften 65 € i Enter Finland. Du kan betala behandlingsavgiften även på Migrationsverkets konto FI59 8129 9710 0117 35 eller FI86 1804 3000 0154 04. Om du betalar avgiften på Migrationsverkets konto, bifoga en kopia av betalningskvittot till ansökan.

6

Skicka in din ansökan via Enter Finland. 

7

Du får börja arbeta hos den nya arbetsgivaren genast efter att du skickat in din ansökan med alla uppgifter som krävs och bifogat till ansökan blanketten TY6_plus som kompletterats av din arbetsgivare. Du får börja arbeta innan du fått ett beslut. Du behöver inte besöka Migrationsverkets serviceställe för att styrka din identitet.

8

När Migrationsverket har behandlat din ansökan, får du ett intyg via Enter Finland över fogande av en ny arbetsgivare i ditt tillstånd för säsongsarbete. Vi skickar dig inte ett nytt uppehållstillståndskort.

Gör så här när du lämnar in en pappersansökan:

1

Fyll i och underteckna pappersblanketten KAUSI_lisatyonantaja.

2

Uppge i ansökningsblanketten att du ansöker om fogande av en ny arbetsgivare till ditt tillstånd för säsongsarbete. Du kan arbeta hos den nya arbetsgivaren endast under tiden som ditt nuvarande tillstånd för säsongsarbete är giltigt.

3

Bifoga till ansökan blanketten TY6_plus som kompletterats och undertecknats av din nya arbetsgivare.  

4

Bifoga till ansökan också en bild av ditt giltiga tillstånd för säsongsarbete.

5

Betala ansökan (165 €) på Migrationsverkets konto FI59 8129 9710 0117 35 eller FI86 1804 3000 0154 04.

6

Skicka in ansökningsblanketten och blanketten TY6_plus per e-post till adressen [email protected]

7

Du får börja arbeta hos den nya arbetsgivaren genast efter att du har skickat in din ansökan med alla uppgifter som krävs och bifogat till ansökan blanketten TY6_plus som kompletterats av din arbetsgivare. Du får börja arbeta innan du fått ett beslut. Du behöver inte besöka Migrationsverkets serviceställe för att styrka din identitet.

8

När Migrationsverket har behandlat din ansökan, får du ett intyg över fogande av en ny arbetsgivare till den adress du har meddelat i ansökningsblanketten.

Om du har ett uppehållstillstånd för säsongsarbete som är giltig i 6–9 månader

kan du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare endast om ditt nya arbete är inom samma bransch. Om du har för avsikt att arbeta inom en annan bransch än den som ditt nuvarande uppehållstillstånd är beviljat för, måste du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd. 

Om du har ett giltigt intyg för säsongsarbete eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete som är giltigt i 3–6 månader, kan du ansöka om fogande av en ny arbetsgivare även om ditt nya arbete är inom en annan bransch.

Lagen om säsongsanställning förändrades den 17 juni 2021

Du kan arbeta hos en ny arbetsgivare under giltighetstiden för ditt tillstånd för säsongsarbete om du ansöker om fogande av en ny arbetsgivare till ditt tillstånd för säsongsarbete. 

Förändringarna i lagen om säsongsanställning medför förändringar också i de följande sakerna:

 • Arbetsgivare kan uppge anställningsvillkoren samtidigt för flera anställda.
  • Om samma anställningsvillkor gäller för flera anställda, räcker det att arbetsgivaren uppger anställningsvillkoren i Enter Finland en gång.
  • Detta är möjligt år 2022 när det tekniska systemet för det blir färdigt. Tills vidare måste arbetsgivaren uppge anställningsvillkoren separat för varje anställd i Enter Finland. 
 • Att återgå till en anställning hos en tidigare säsongsarbetsgivare.
  • En säsongsarbetare behöver inte fylla i alla punkter i ansökningsblanketten när han eller hon återgår till en anställning hos en tidigare arbetsgivare. 
  • Att inte behöva fylla i alla punkter i ansökan blir möjligt i Enter Finland år 2022. Vi informerar om saken så fort vi vet mer om tidtabellen. Vi rekommenderar dig ändå att ansöka via e-tjänsten Enter Finland, eftersom behandlingen av elektroniska ansökan är snabbare och förmånligare än pappersansökan. 
  • Att inte behöva fylla i alla punkter i pappersansökan blir möjligt den 17 juni 2021. Här hittar du närmare anvisningar för säsongsarbetare som återgår till en anställning hos en tidigare arbetsgivare

Se en video om revideringen av säsongsarbetslagen (längd: cirka 25 minuter, på finska med finsk och svensk text).