Hoppa till innehåll

Hur resor påverkar boendetiden

Vanliga semesterresor utomlands påverkar inte boendetiden. Din oavbrutna boendetid avbryts om du flyttar utomlands eller vistas utanför Finland regelbundet och så ofta att du anses vistas mest utanför Finland.

Långa perioder av frånvaro från Finland avbryter den oavbrutna boendetiden. Då kan boendetiden i stället beräknas som förvärvad boendetid. Din förvärvade boendetid ska vara sammanlagt sju år före avgörandet av din medborgarskapsansökan. De senaste två åren ska du ha bott i Finland utan avbrott.

Det har ingen betydelse varför du har bott utomlands. Till exempel det, att du har varit stationerad utomlands på uppdrag av din finska arbetsgivare, avbryter den oavbrutna boendetiden.