Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för volontärarbete inom Europeiska unionens volontärprogram

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för att delta i volontärarbete inom EU:s volontärprogram:

• Erasmus+ europeisk volontärtjänst (European Voluntary Service, EVS), eller

• europeiska solidaritetskåren (European Solidarity Corps, ESC).

Om du kommer till Finland genom någon annan organisation som arrangerar volontärprogram, såsom Maailmanvaihto ry – ICYE eller AIESEC, ska du ansöka om uppehållstillstånd på annan grund (pappersansökan OLE_MUU).

Uppehållstillståndet beviljas som tillfälligt tillstånd för högst ett år.

Du kan inte få uppehållstillstånd för volontärarbete i följande fall:

 • Du har ställning som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i någon EU-medlemsstat (EU-uppehållstillstånd).
 • Du kommer till Finland som praktikant i anställningsförhållande inom ramen för en företagsintern förflyttning av personal. 
 • Förväntad behandlingstid

  2-3 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Volontärarbete

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

1

Du deltar i volontärarbete inom EU:s volontärprogram.

 • Erasmus+ europeisk volontärtjänst (European Voluntary Service, EVS), eller
 • europeiska solidaritetskåren (European Solidarity Corps, ESC).

2

Uppehållstillståndet beviljas som tillfälligt tillstånd för högst ett år.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad.

 • Avtalet mellan dig och organisationen som ansvarar för volontärarbetet måste innehålla uppgifter om dina tillgångar under volontärarbetet.

 

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Tillståndsspecifika bilagor

 • Avtalet mellan dig och organisationen som ansvarar för volontärarbetet. I avtalet ska ingå följande uppgifter: 
  • en beskrivning av volontärprogrammet, med uppgifter om programmets innehåll
  • volontärarbetets längd och placeringsort och handledningsförhållandena för volontärarbetet
  • tiderna för volontärtjänstgöringen (volontärarbetets start- och slutdatum, var arbetet utförs och vilken aktör ser till att volontärarbetet utförs under lämpliga omständigheter)
  • uppgift om de medel som finns tillgängliga för att täcka kostnaderna för ditt uppehälle och logi under hela din vistelse i Finland
  • uppgift om en minimisumma fickpengar för hela din vistelse i Finland
  • uppgift om den utbildning som du eventuellt deltar i under volontärarbetet.

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik, OLE_TY3

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för arbetspraktik, OLE_TY3

Fyll i ansökan i e-tjänsten