Hoppa till innehåll

Inkvartering

Om du ansöker om tillfälligt skydd eller asyl

Om du ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, kan du bo på en förläggning eller i privat inkvartering.

Om du byter adress, kom ihåg att meddela Migrationsverket din nya adress. Migrationsverket måste alltid veta din adress, bland annat för att kunna skicka dig beslutet på din ansökan om tillfälligt skydd. När du flyttar, informera din förläggning om din nya adress. Då får också Migrationsverket din adress. Läs mer om att meddela adress (pdf).

Förläggning

Om du behöver någonstans att bo, hänvisas du till en förläggning där det finns lediga platser.
Förläggningen ger dig de mottagningstjänster som du behöver.

Familjer inkvarteras i en egen bostad eller i ett eget rum. Andra än familjer erbjuds plats på gemensam inkvartering där män och kvinnor bor skilt i olika rum eller bostäder.

Det finns förläggningar av olika storlekar runt om i Finland. Du hänvisas till en förläggning där det finns lediga platser. Läs mer på sidan Inkvartering på förläggning

Privat inkvartering

Du kan också ordna din inkvartering själv utanför förläggningen och bo till exempel hos släktingar eller bekanta. Då är du samtidigt registrerad som klient vid en förläggning, som ger dig de mottagningstjänster som du behöver. 

Meddela din adress till den förläggning där du är registrerad som klient. Meddela förläggningen också om du byter adress.

Du måste kunna betala för din inkvartering själv. Om du bor i privat inkvartering, kan förläggningen inte ge dig ekonomiskt stöd för det. 

Om dina omständigheter förändras och du behöver inkvartering, ordnas det en plats för dig på en förläggning där det finns lediga platser.

Läs mer på sidan Privat inkvartering

Om du inte ansöker om tillfälligt skydd eller asyl

Om du inte ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, måste du ordna din inkvartering och de tjänster du behöver i Finland själv.