Tillstånd och medborgarskap

Vilka faktorer påverkar den förväntade behandlingstiden för din ansökan?

Majoriteten av ansökningar behandlas inom den förväntade behandlingstiden. Den förväntade behandlingstiden för din ansökan hittar du på sidan som behandlar den aktuella ansökan. Du kan också använda behandlingstidstestet för att beräkna när du ungefär kommer att få ditt beslut.

Fyll i ansökan noggrant och bifoga alla nödvändiga bilagor till den. Så ökar du dina chanser att få ett beslut inom den förväntade behandlingstiden.

Det lönar sig inte för dig att jämföra behandlingstiden för din ansökan med andra ansökningar, eftersom behandlingstiden varierar beroende på antalet utredningar som krävs för ansökan.

Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om

  • vi behöver begära in kompletterande utredningar till ansökan
  • ansökan är bristfällig
  • vi behöver kalla dig till en intervju
  • du har begärt undantag från förutsättningarna för ett tillstånd.

Ibland måste en annan myndighet än Migrationsverket delta i behandlingen, och då kan behandlingstiden bli längre. Detta kan ske bland annat om vi behöver ett delbeslut av arbets- och näringsbyrån eller om du intervjuas vid en finsk beskickning. Migrationsverket kan inte påverka väntetiderna hos andra myndigheter.

Du behöver inte kontakta oss även om behandlingen av din ansökan tar längre än väntat

Om den förväntade behandlingstiden har överskridits, ska du inte kontakta Migrationsverket. Din ansökan behandlas och vi kontaktar dig vid behov. Om du har lämnat in din ansökan i vår e-tjänst, kan du följa handläggningen av ansökan genom att logga in i e-tjänsten Enter Finland.

Om du har ansökt om uppehållstillstånd, EU-registrering eller finskt medborgarskap, kan du be om en ny uppskattad behandlingstid per e-post från adressen [email protected]. Tillägg ditt kundnummer till ditt e-postmeddelande.

Om du har sökt asyl och den uppskattade behandlingstiden som du fick under asylsamtalet har överskridits, kan ditt rättsliga biträde eller en anställd vid förläggningen vid behov kontakta Migrationsverket.

Kom ihåg att förfrågningar inte snabbar upp handläggningen

Vi kontaktar dig om din ansökan måste kompletteras med tilläggsutredningar. I annat fall kontaktar vi dig först när vi har fattat beslut. Du kan alltså vänta i lugn och ro.

Telefonförfrågningar och besök vid serviceställena snabbar inte upp handläggningen av ärendet.