Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Vilka faktorer påverkar den förväntade behandlingstiden för din ansökan?

Majoriteten av ansökningar behandlas inom den förväntade behandlingstiden. Den förväntade behandlingstiden för din ansökan hittar du på sidan som behandlar den aktuella ansökan. Du kan också använda behandlingstidstestet för att beräkna när du ungefär kommer att få ditt beslut.

Fyll i ansökan noggrant och bifoga alla nödvändiga bilagor till den. Så ökar du dina chanser att få ett beslut inom den förväntade behandlingstiden.

Det lönar sig inte för dig att jämföra behandlingstiden för din ansökan med andra ansökningar, eftersom behandlingstiden varierar beroende på antalet utredningar som krävs för ansökan.

Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om

  • vi behöver begära in kompletterande utredningar till ansökan
  • ansökan är bristfällig
  • vi behöver kalla dig till en intervju
  • du har begärt undantag från förutsättningarna för ett tillstånd.

Ibland måste en annan myndighet än Migrationsverket delta i behandlingen, och då kan behandlingstiden bli längre. Detta kan ske bland annat om vi behöver ett delbeslut av arbets- och näringsbyrån eller om du intervjuas vid en finsk beskickning. Migrationsverket kan inte påverka väntetiderna hos andra myndigheter.

Om din arbetsgivare måste komplettera din ansökan med anställningsvillkor

Behandlingstiden börjar räknas först när din arbetsgivare har kompletterat din ansökan med anställningsvillkor, även om du redan har besökt ett serviceställe och styrkt din identitet.

Du behöver inte kontakta oss även om behandlingen av din ansökan tar längre än väntat

Om den förväntade behandlingstiden har överskridits, ska du inte kontakta Migrationsverket. Din ansökan behandlas och vi kontaktar dig vid behov. Om du har lämnat in din ansökan i vår e-tjänst, kan du följa handläggningen av ansökan genom att logga in i e-tjänsten Enter Finland.

Om du har ansökt om uppehållstillstånd, EU-registrering eller finskt medborgarskap, kan du be om en ny uppskattad behandlingstid per e-post från adressen migri@migri.fi. Tillägg ditt kundnummer till ditt e-postmeddelande.

Om du har sökt asyl och den behandlingstid som anges i lagen har överskridits, skickar vi dig ett meddelande om att handläggningen av din ansökan har fördröjts och om orsaken till fördröjningen samt en ny uppskattning av behandlingstiden. I övriga fall kan du vid behov fråga Migrationsverket om den uppskattade behandlingstiden för din ansökan. Läs anvisningarna om hur du gör en förfrågan: migri.fi/att-vanta-pa-ett-beslut.

Kom ihåg att förfrågningar inte snabbar upp handläggningen

Vi kontaktar dig om din ansökan måste kompletteras med tilläggsutredningar. I annat fall kontaktar vi dig först när vi har fattat beslut. Du kan alltså vänta i lugn och ro.

I de flesta fall kan du följa handläggningen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu och våra automatiska meddelanden.

Telefonförfrågningar och besök vid serviceställena snabbar inte upp handläggningen av ärendet.