main-mobile-navigation-header

Flest ansökningar om familjeåterförening från irakier – över 50 procent fler ansökningar än i fjol

31.10.2017 10.20
Pressmeddelande

Största delen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband kommer från irakier. Mellan den 1 januari och den 30 september 2017 ansökte totalt 1 359 irakier om sitt första uppehållstillstånd på grund av familjeband, medan under motsvarande period år 2016 kom det in 665 ansökningar.

Också antalet ansökningar från syrier har ökat betydligt. Syrier är nu den femte största gruppen som ansöker om uppehållstillstånd med familjeband som grund. Innan slutet av september kom det in 405 ansökningar från syrier, medan mellan den 1 januari och den 30 september 2016 kom det in 156 ansökningar om familjeåterförening från syrier. Innan slutet av september var det totala antalet ansökningar om första uppehållstillstånd på grund av familjeband 8 872.

Ansökningarna om uppehållstillstånd med familjeband som grund delas in i följande grupper:

  • familjemedlemmar till finska medborgare
  • familjemedlemmar till andra utlänningar, vilket betyder familjemedlemmar till personer som bor i Finland med uppehållstillstånd
  • familjemedlemmar till personer som har beviljats internationellt skydd.

Det ökade antalet asylsökande år 2015 påverkar antalet ansökningar med familjeband som grund

Ett stort antal asylsökande kom till Finland år 2015, och det påverkar antalet ansökningar från familjemedlemmar till personer som har fått internationellt skydd. Totalt 24 procent av de ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband som kom in mellan den 1 januari och den 30 september 2017 kommer från familjemedlemmar till personer som har fått internationellt skydd.

Majoriteten av ansökningar om familjeåterförening kommer fortfarande från familjemedlemmar till en annan utlänning som inte har fått internationellt skydd. Totalt 49 procent av alla ansökningar med familjeband som grund kommer från sådana familjemedlemmar, medan 27 procent kommer från familjemedlemmar till finska medborgare.

Det totala antalet ansökningar om uppehållstillstånd mellan den 1 januari och den 30 september var 20 062. I antalet ingår de uppehållstillstånd som söktes på grund av arbete, studier och familj samt alla andra uppehållstillstånd.

Antalet ryssländska sökande har minskat

Antalet ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband från ryssländare har minskat med en tredjedel jämfört med förra året. Mellan den 1 januari och den 30 september 2016 kom det in 1 288 ansökningar från ryssländare. Innan slutet av september i år var antalet ansökningar som kommit in 826. Trots detta utgör ryssländare fortfarande den näst största gruppen som söker uppehållstillstånd med familjeband som grund.

Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd från ryssländare har också minskat: totalt 2 063 ansökningar om uppehållstillstånd har kommit in, medan under motsvarande period i fjol var antalet 3 057.

Fortfarande oklart om försörjningsförutsättningen påverkar antalet negativa beslut

Den 1 juli 2016 började försörjningsförutsättningen gälla också gamla familjemedlemmar till personer som har fått internationellt skydd eller tillfälligt skydd. Tidigare gällde kravet enbart nya familjemedlemmar. Med nya familjemedlemmar avses medlemmar i sådana familjer som har bildats först efter att anknytningspersonen har kommit till Finland. Med gamla familjemedlemmar avses att familjen hade bildats redan innan anknytningspersonen kom till Finland eller innan kvotflyktingen upptogs i Finlands flyktingkvot.

Gamla familjemedlemmar till en person med flyktingstatus kan fortfarande ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband utan någon försörjningsförutsättning. Då måste de lämna in en ansökan inom tre månader efter att familjemedlemmen i Finland har delgetts beslutet om asyl eller har upptagits i Finlands flyktingkvot.

Det är svårt att förutsäga hur lagändringen kommer att påverka fördelningen av positiva och negativa beslut om ansökningar med familjeband som grund.

Ytterligare information till medier

Chef för resultatområde Arja Kallakivi, e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

Viimeisimmät