Meny

Pressmeddelanden

17.7.2019

Artificiell intelligens kommer till arbetsplatsen – hur ändras spelreglerna? Migrationsverket deltar i SuomiAreena den 19 juli

Hur fungerar arbetslivets spelregler när artificiell intelligens kliver in på arbetsplatserna? Vilka utmaningar finns det med att implementera ny teknik i ett kunskapsintensivt arbete och inom offentlig förvaltning? Kommer artificiell intelligens i framtiden att avgöra människans viktiga ärenden? Digitaliseringen förändrar arbetets natur såväl i företag som i den offentliga sektorn, men det finns gott om utmaningar.

28.6.2019

Rapporterna om utredningsresan till Irak har publicerats

Forskare vid Migrationsverkets landinformation gjorde en utredningsresa till Bagdad i februari 2019. Där träffade de representanter för såväl internationella som nationella organisationer och frivilligorganisationer, myndigheter och forskare. Syftet med resan var att skaffa information om de allmänna förhållandena i landet och om säkerhetsläget i landets olika områden. Samtidigt förstärktes forskarnas lokala kontakt- och samarbetsnätverk.

7.6.2019

Asylsökande får snart information om asylprocessen även via videor

I skrivande stund utvecklar Migrationsverket den allmänna juridiska rådgivningen som ges på förläggningarna. Med rådgivning avses den information som är centralens uppgift att ge om rättshjälp relaterad till asylprocessen och hjälp att få rättshjälp. Förläggningarna berättar även allmänt om hanteringen av asylansökningar samt den sökandes rättigheter och skyldigheter. Det ökade behovet av rådgivning har för sin del påverkat de ändringar som 2016 gjordes inom rättshjälp för asylsökande.