Meny

Pressmeddelanden

7.6.2019

Asylsökande får snart information om asylprocessen även via videor

I skrivande stund utvecklar Migrationsverket den allmänna juridiska rådgivningen som ges på förläggningarna. Med rådgivning avses den information som är centralens uppgift att ge om rättshjälp relaterad till asylprocessen och hjälp att få rättshjälp. Förläggningarna berättar även allmänt om hanteringen av asylansökningar samt den sökandes rättigheter och skyldigheter. Det ökade behovet av rådgivning har för sin del påverkat de ändringar som 2016 gjordes inom rättshjälp för asylsökande.