Meny

Kontaktuppgifter till medierna

E-postadressen till Migrationsverkets kommunikationsenhet är media(at)migri.fi.

Kommunikationsenheten betjänar medier på telefonnummer 0295 433 037 under vardagarna kl. 8–16.15.

Kommunikationsenheten besvarar inte kundförfrågningar om ansökningar. Om du har en fråga som gäller en ansökan, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Om du söker bakgrundsuppgifter eller statistik, bekanta dig först med vår informationsbank och statistiktjänst.

Övrig information till medierna:

Ledningen för enheten för kundrelationer och kommunikation

Klaus Kaartinen

Klaus Kaartinen

kommunikationsdirektör

Harriet Mallenius

Harriet Mallenius

Kundupplevelsedirektör

Jaana Vaahtio

Jaana Vaahtio

Kommunikationschef

Extern kommunikation och medierelationer

Eini Perttilä

Eini Perttilä

Kommunikationsplanerare

Hanna Paasikoski

Hanna Paasikoski

Kommunikationsexpert

Arbetsplatskommunikation

Kaisa Härkisaari

Kommunikationsexpert

Miia Kontteli

Kommunikationsassistent

Projektkommunikation

Essi Lojander

Projektchef (ERSUS)

Akseli Saviranta

Projektinformatör (frivillig återresa)

Kundupplevelse

Heini Mynttinen

Kommunikationsexpert

Noora Perhiö

Serviceplanerare

Information om EU:s asylfrågor

Om du behöver information om asylfrågor och fenomen inom EU, kan du kontakta det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO).

På EASO:s webbplats finns det bland annat statistik och analyser om asylärenden inom EU.

European Asylum Support Office
Telefon: +356 2248 7500
E-post: [email protected]
Webbplats: http://easo.europa.eu/