Kontaktuppgifter till medierna

E-postadressen till Migrationsverkets kommunikationsenhet är media(at)migri.fi.

Kommunikationsenheten betjänar medier på telefonnummer 0295 433 037 under vardagarna kl. 8–16.15. Om vi inte svarar, kan du lämna ett meddelande till oss per e-post, så återkommer vi så fort som möjligt.

Kommunikationsenheten besvarar inte kundförfrågningar om ansökningar. Om du har en fråga som gäller en ansökan, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Om du söker bakgrundsuppgifter eller statistik, bekanta dig först med vår informationsbank och statistiktjänst.

Övrig information till medierna:

Kontaktuppgifter för dig som bedriver vetenskaplig forskning

Se anvisningarna på sidan Utlämnande av uppgifter för vetenskaplig forskning.

Innehållspublicerare

Klaus Kaartinen

Klaus Kaartinen

kommunikationsdirektör

Harriet Mallenius

Harriet Mallenius

Kundupplevelsedirektör

Jaana Vaahtio

Jaana Vaahtio

Kommunikationschef

Innehållspublicerare

Hanna Paasikoski

Hanna Paasikoski

Kommunikationsexpert

Innehållspublicerare

Miia Kontteli

Kommunikationsplanerare

Heidi Koukonen

Kommunikationsassistent

Kundrelationer

Petra Töller

Kommunikationsexpert

Information om EU:s asylfrågor

Om du behöver information om asylfrågor och fenomen inom EU, kan du kontakta det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO).

På EASO:s webbplats finns det bland annat statistik och analyser om asylärenden inom EU.

European Asylum Support Office
Telefon: +356 2248 7500
E-post: [email protected]
Webbplats: http://easo.europa.eu/