Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för annan anhörig

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är annan anhörig än make eller maka, barn eller vårdnadshavare. . Din anhöriga som är bosatt i Finland är finsk medborgare, har beviljats asyl eller uppehållstillstånd på basis av alternativt skydd eller tillfälligt skydd.

 • Förväntad behandlingstid

  6 månader /
  fortsatt tillstånd 6 månader

 • Avgift för webbansökan

  470 € /
  barn 240 €

 • Avgift för pappersansökan

  520 € /
  barn 270 €

Min anhöriga har beviljats internationallt skydd

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller använd pappersblanketten.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Se till att du även uppfyller följande villkor:

Försörjningsförutsättning

Din försörjning är tryggad.

 • Din försörjning kan inte bygga på förmåner som betalas av samhället.
 • Försörjningen kan tryggas exempelvis med den i Finland bosatta anknytningspersonens löneinkomster eller inkomster från företagsverksamhet.

Försörjningsförutsättningen tillämpas inte om anknytningspersonen är under 18 år.

Allmänna bilagor

 • Giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto (poliisi.fi) eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • Färgkopia av sidan med personuppgifter i ditt pass och av alla sidor med anteckningar
 • Kopia av sidan med personuppgifter samt kopior av alla sidor med anteckningar i passet av den anhörige som bor i Finland
 • Familjeutredningsblankett PK5_plus (pdf) (fylls i och undertecknas av den anhörige som bor i Finland)
 • Utredning om att du lagligen vistas i den stat där du lämnar in ansökan
 • Blankett MP_1 (pdf) (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • Dokument om släktskapsförhållande till den anhörige som bor i Finland (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land)
 • Utredning om försörjning i Finland:
  • Din anhörigas kontoutdrag från de senaste sex månaderna från alla de finländska konton som han eller hon kan använda
  • Kopia av din anhörigas nyaste skattekort, beskattningsbeslut och skattedeklaration
  • Kopia av din anhörigas arbetsavtal
  • Utredning om din anhörigas/din egen företagsverksamhet
   • resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, antalet anställda och löner som betalats till dem, privatuttag och -insättningar, kontoutdrag, bokförarens kontaktuppgifter, handelsregisterutdrag, köpebrev, hyresavtal för lokaler
  • Kopia av ditt arbetsavtal (om du arbetar i Finland)
  • Utredning om andra inkomster eller tillgångar som du kan överföra till Finland (t.ex. pensioner, vinstutdelningar, hyresinkomster)
 • Läkarintyg/utlåtande om hälsotillstånd (om man hänvisar till hälsotillstånd i ansökan)

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får inte börja arbeta förran du har beviljats uppehållstillstånd.

 

Ansökan om uppehållstillstånd för annan anhörig, OLE_PH5

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland