Lediga arbets- och praktikplatser

På webbplatsen Valtiolle.fi hittar du en förteckning över lediga tjänster vid Migrationsverket samt inom statsförvaltningen i övrigt. Om det finns lediga platser vid Migrationsverket, ser du listan över dem härnedan.

Se fler lediga tjänster på Valtiolle.fi >>

 

Våra medarbetare är experter, samarbetspartners och serviceproffs

Vid valet av nya medarbetare värdesätter vi förutom sakkunskap också en tolerant och serviceorienterad attityd, samarbetsförmåga och aktivt fokus på utveckling.

Enligt Migrationsverkets kompetensvision är verket den mest centrala experten, samarbetspartnern och servicesakkunnige inom invandrarförvaltningen. Det krävs en effektiv, välmående och reformvänlig personal för att Migrationsverket ska uppnå resultat.

Mer information om Migrationsverket som arbetsgivare finns på webbplatsen Valtiolle.fi.

Högskolepraktik på Migrationsverket

Migrationsverket tar årligen emot högskolepraktikanter som universitetet åtminstone för en del av praktikperioden beviljat ett stipendium. Praktiken ska vara minst tre månader. Via Migrationsverket kan man inte söka praktik på förläggningarna, som själva ansvarar för rekrytering av sina praktikanter. I december meddelas Migrationsverkets praktikantplatser genom Aarresaari-tjänsten till universitetens egna rekryteringstjänster.