Meny

Informationsresa till Afghanistan gav information om levnadsförhållandena i Kabul

9.5.2019 12.15
Pressmeddelande

Forskare vid Migrationsverkets landinformationsenhet har varit på en informationsresa till Afghanistans huvudstad Kabul. Under resan utreddes de allmänna förhållandena i staden speciellt vad gäller afghaner som åker tillbaka eller skickas tillbaka från Europa.

Forskarna träffade till exempel internationella och nationella organisationer och medborgarorganisationer, myndigheter och forskare. Finlands ambassad i Kabul hjälpte till med arrangemangen kring informationsresan.

Den förra informationsresan till Afghanistan gjordes år 2018. Uppgiften för landinformationsenheten är att producera landinformation om utreseländer och särskilt om de länder från vilka asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare kommer till Finland. Informationen används bland annat vid beslutsfattandet om asyl.

Nästa informationsresa till Syrien

I år planeras även informationsresor till åtminstone Syrien, Somalia och Ryssland. I början av året besökte forskarna Irak.

Informationsresorna är en del av projektet FAKTA som tilldelats understöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Inom ramarna för projektet har Migrationsverket gjort regelbundna informationsresor under åren 2017 och 2018.

Rapporten om informationsresan till Afghanistan publiceras i juli på Migrationsverkets webbplats. Då ges även ett meddelande om rapportens innehåll och publiceringen av den.

Forskningsdata om läget i länderna som stöd för beslutsfattande

  • Landinformationsenheten samlar in information om utreseländerna som används som stöd i beslutsfattandet, särskilt vid beslut gällande ansökningar om internationellt skydd.
  • Utöver från informationsresorna fås information om läget i länderna på flera andra sätt. Källorna består av bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR, forskningsinstitut och andra länders landinformationsenheter.
  • Vid Migrationsverkets beslutsfattande används alltid aktuell landinformation. Landinformationsenhetens forskare deltar inte i beslutsfattandet.

Ytterligare information för medier

  • Allmän information om FAKTA-projektet: projektchef Satu Ruotsalainen, e-post: [email protected] 0295 430 431
  • Närmare uppgifter om landinformationen om Afghanistan: forskare Esa Ojala, e-post: [email protected] tfn 0295 430 431

Pressmeddelande

Viimeisimmät